Τσαμάζ, Μπρουμίδης, Ζαρκαλής: Πώς θα επιταχυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελλάδας

68

Τη σημασία αλλά και τις προϋποθέσεις για να επιτευχθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελλάδας χαρτογραφούν οι επικεφαλής των εταιρειών της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών στο αφιέρωμα του “Business Stories”, που κυκλοφορεί με την εφημερίδα “Πρώτο Θέμα”.

Μ. Τσαμάζ: Η ψηφιακή μετάβαση είναι θέμα επιβίωσης

“Η κρίση αυτή ανέδειξε την τεχνολογία σε ισχυρό σύμμαχο για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να στραφούμε ξανά προς την ανάπτυξη. Το αύριο εξαρτάται από το πόσο θα αξιοποιήσουμε την τεχνολογία σήμερα. Η πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πορεία της χώρας, των επιχειρήσεων και των πολιτών στην ψηφιακή, μετά COVID, εποχή”, δηλώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΟΤΕ, η εμπειρία της καραντίνας και η παρούσα κατάσταση επιβεβαιώνουν πως η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι κυρίως θέμα επιβίωσης, και σε δεύτερο χρόνο, ανάπτυξης. Ο COVID επέβαλε την ταχύτατη μετεξέλιξη της επικοινωνίας των πολιτών με το κράτος και έγινε η αιτία για να επιταχυνθεί ο ψηφικός μετασχηματισμός. Το πλήθος των έργων επιβεβαιώνει ότι η στροφή στον ψηφιακό κόσμο θα διαδραματίσει ρόλο-κλειδί στον επανασχεδιασμό και την απλοποίηση του Δημοσίου, ενώ θα λειτουργήσει καταλυτικά στην ανάκαμψη της χώρας.

Στόχος του ΟΤΕ είναι να μεταφέρει την τεχνογνωσία και στους πελάτες του, ώστε να βοηθήσει κάθε επιχείρηση και κάθε οργανισμό να προσαρμοστεί στον ψηφιακό περιβάλλον. Ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος συνεχίζει το επενδυτικό του πλάνο για την ανάπτυξη δικτύων νέων γενιάς, ιδίως Fiber to the Home και 5G. Μόνο για το 2020, οι επενδύσεις του θα φτάσουν συνολικά τα 600 εκατ. ευρώ.

Χ. Μπρουμίδης: Η Πολιτεία να στηρίξει σε κάθε επίπεδο τον ψηφιακό μετασχηματισμό

“Η Πολιτεία θα πρέπει να στηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας σε κάθε πεδίο: από τις υποδομές και τις υπηρεσίες έως τις δεξιότητες και το ανθρώπινο δυναμικό. Χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση ώστε η Ελλάδα να πάει μπροστά”, υπογραμμίζει ο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάδος, Χάρης Μπρουμίδης.

Και συμπληρώνει: “Επιπλέον, η μείωση των φόρων που επιβαρύνουν τις υπηρεσίες πυ παρέχουμε στην αγορά θα βοηθούσε πολύ σε αυτή την κατεύθυνση και θα επιτάχυνε τις εξελίξεις. Για παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρξουν ίσες ευκαιρίες στις ψηφιακές δεξιότητες, καθώς στην ψηφιακή κοινωνία του μέλλοντος θα πρέπει να συμμετέχουν ισότιμα όλοι. Ακόμη, θα είναι καθοριστικής σημασίας η ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Επιπλέον, θα έχει πολλαπλά ευεργετικά οφέλη η ψηφιοποίηση του κράτους, στην οποία θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Και φυσικά, ψηλά στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων θα πρέπει να είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών νέας γενιάς”.

Η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία ολοκληρώνει τα έργα ανάπτυξης δικτύων FTTH, ετοιμάζεται να κατασκευάσει υποθαλάσσια καλώδια σε Αιγαίο και Ιόνιο, ενώ προετοιμάζει το κινητό της δίκτυο ώστε να υποδεχθεί το 5G.

Ν. Ζαρκαλής: Να διευκολυνθούν οι επενδύσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας από την πλευρά της Πολιτείας είναι η στήριξη και διευκόλυνση των επενδύσεων, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Wind Ελλάς, Νάσος Ζαρκαλής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο επικείμενος διαγωνισμός για την απονομή φάσματος 5G, όπου η στόχευση θα πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση των επενδύσεων και όχι των εσόδων, ενώ οι όροι πληρωμής που θα επιλεγούν να ευνοούν τη γρήγορη ανάπτυξη των δικτύων, συνεχίζει. Στη στρατηγική της εταιρείας κομβικό ρόλο εξακολουθούν να έχουν οι συνεχείς επενδύσεις στην ανάπτυξη σταθερών και κινητών δικτύων νέας γενιάς, η προσφορά υψηλού επιπέδου τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, η συμβολή σε πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και η δημιουργία μιας εξαιρετικής εμπειρίας για τον πελάτη.