Τι νέο έρχεται στις συμβάσεις των συνδέσεων στο διαδίκτυο

55

Τους επόμενους μήνες πρόκειται να τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις που αφορούν την ενημέρωση των συμβάσεων των συνδρομητών με τις τιμές των ταχυτήτων στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Ανοιχτού Διαδικτύου, που ανακοινώθηκε χθες από την ΕΕΤΤ, οι χρήστες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν την πραγματική ταχύτητα των συνδέσεων στο διαδίκτυο, ενώ θα προβλέπονται και επανορθώσεις/αποζημιώσεις προς τους συνδρομητές σε περίπτωση απόκλισης.

Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών διαδικτύου θα οφείλουν να ενημερώνουν τους τελικούς χρήστες, όχι μόνο για την ονομαστική ταχύτητα, που προέρχεται από τις τεχνικές προδιαγραφές της τεχνολογίας σύνδεσης, αλλά και για τις ρεαλιστικά αναμενόμενες ταχύτητες, που εξαρτώνται από παράγοντες όπως η γεωγραφική περιοχή και η κατάσταση του δικτύου. Ειδικότερα, οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνονται για την ελάχιστη, μέγιστη και μέση ταχύτητα της σύνδεσής τους, με ένα “εύλογο” περιθώριο σφάλματος.

Σύμφωνα με την Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2019-2020, οι πραγματικές ταχύτητες είναι και το βασικό σημείο που διαπιστώνεται ανεπάρκεια στη διαφάνεια και την ενημέρωση των τελικών χρηστών, παρά τη σημαντική βελτίωση που καταγράφεται σε θέματα όπως οι πρακτικές διαχείρισης κίνησης και περιορισμού όγκων δεδομένων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον για όλες τις πρακτικές διαχείρισης κίνησης γίνεται ενημέρωση των συνδρομητών στους όρους παροχής/χρήσης των υπηρεσιών (ή στις σχετικές ιστοσελίδες των παρόχων για το Ανοικτό Διαδίκτυο, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των όρων παροχής/χρήσης).

Σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχει πραγματοποιήσει η ΕΕΤΤ η μέση τιμή στην ροή καθόδου (downloading) για το 2019 διαμορφώθηκε σε 20 Mbps έναντι 16,3 Mbps το 2018 και η μέση τιμή στη ροή ανόδου (uploading) στα 3,6 Mbps έναντι 2,4 Mbps. Την ίδια στιγμή, η μεσαία τιμή στην ροή καθόδου διαμορφώθηκε στα 11,17 Mbps το 2019, και η μεσαία τιμή στη ροή ανόδου στα 0,82 Μbps.