Σύζευξις ΙΙ: Ενιαίο δίκτυο για τη Δημόσια Διοίκηση – Στα 150 εκατ. η εξοικονόμηση

615

Στα 150 εκατ. ευρώ ετησίως εκτιμάται πως θα ανέλθει η μείωση όσον αφορά τις τηλεπικοινωνιακές δαπάνες του ελληνικού Δημοσίου από την υλοποίηση του Σύζευξις ΙΙ, το οποίο αποτελεί την επέκταση του υφιστάμενου Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης (Σύζευξις Ι). Οι σχετικές συμβάσεις με τους αναδόχους του έργου, ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 620 εκατ. ευρώ με διάρκεια 3 ετών, υπεγράφησαν χθες και η υλοποίηση του έργου αναμένεται άμεσα.

Βασικός στόχος του Σύζευξις ΙΙ είναι η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου για τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω του οποίου θα παρέχεται σε κάθε κτίριο που στεγάζει δημόσιο φορέα ευρυζωνική σύνδεση ικανή να εξυπηρετήσει τις ανάγκες επικοινωνίας με τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες και τους πολίτες και το Διαδίκτυο και ένα σύνολο υπηρεσιών για την ενίσχυση των θεσμών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Συνολικά, 34.000 κτίρια θα ενταχθούν στο Σύζευξις ΙΙ από 4500 που είναι στο Σύζευξις Ι, ενώ το όλο έργο περιλαμβάνει από υπηρεσίες τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής) και ταχύτατης πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέχρι τη δημιουργία υποδομών data center και ασφάλειας.

Το ενδιαφέρον είναι πως το έργο ξεκίνησε να σχεδιάζεται το 2008 και είχε φθάσει πολύ κοντά στη συμβασιοποίηση του στο τέλος του 2014 αλλά η τότε προκήρυξη εκλογών και η μετέπειτα αλλαγή της κυβέρνησης ουσιαστικά «πάγωσαν» το έργο, το οποίο πρακτικά επανεκκινήθηκε πριν από 2 χρόνια.

Το Σύζευξις ΙΙ χωρίζεται σε δύο μεγάλα «τμήματα»: το πρώτο αφορά την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην ελληνική δημόσια διοίκηση με τη χώρα να έχει χωριστεί σε 8 νησίδες και τους ενδιαφερόμενους παρόχους να εκφράζουν ενδιαφέρον για όσες από αυτές θέλουν. Ο όμιλος ΟΤΕ και η Vodafone Ελλάδος εκδήλωσαν ενδιαφέρον για όλες, η Forthnet για τις 1, 6, 7 και 8 και η Wind Ελλάς για τις 1, 4 και 6).

Και με τις 4 εταιρείες υπεγράφη συμφωνία πλαίσιο και πλέον η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., η οποία είναι και ο φορέας υλοποίησης του Σύζευξις ΙΙ, θα κάνει «μικρούς» διαγωνισμούς για ένα πακέτο κτιρίων ανά νησίδα, τα οποία θα ανατίθενται στον πάροχο που θα καταθέσει τη χαμηλότερη προσφορά. Το μέγιστο ποσό σε επίπεδο τριετίας, βάσει των προσφορών που έχουν κατατεθεί, που μπορεί να φθάσει κάθε πάροχος ανέρχεται στα 408,8 εκατ. ευρώ για τον ΟΤΕ, τα 388,5 εκατ. ευρώ για τη Vodafone, στα 256,7 εκατ. ευρώ για τη Forthnet και στα 205,2 εκατ ευρώ για τη Wind.

Με πληροφορίες από cnn.gr