Στην τελική ευθεία η πώληση της Forthnet στη United Group

41

“Σήμα” ολοκλήρωσης του deal εξαγοράς της Forthnet από τη United Group, που ελέγχεται από το βρετανικό fund BC Partners, θεωρείται από την αγορά η αναγγελία σύγκλησης συνέλευσης των Ομολογιούχων της εισηγμένης, με θέμα τη σύντμηση της περιόδου μετατροπής του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) που έχει εκδώσει η Forthnet από τριμηνιαία, σε μηνιαία.

Η Forthnet είχε προχωρήσει τον Οκτώβριο του 2016 στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) και άντλησε συνολικά 70,1 εκατ. ευρώ εκδίδοντας 233.748.933 μετατρέψιμες ομολογίες. Το ομόλογο είχε καλυφθεί από τις πιστώτριες τράπεζες της εταιρείας οι οποίες έχουν προχωρήσει και σε άσκηση μέρους των δικαιωμάτων τους, με αποτέλεσμα σήμερα να εκτιμάται πως κατέχουν ποσοστό % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της forthnet για το 2019, οι εναπομείνασες ομολογίες του ΜΟΔ ανέρχονται στις 31.12.2019 σε 171.246.551, αξίας 51,3 εκατ.ευρώ.

Βάσει των όρων του ΜΟΔ, οι κάτοχοι των ομολογιών έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν μία ομολογία για μία “νέα” μετοχή, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετατρέψιμο ομόλογο, τέσσερις φορές το χρόνο (στις αρχές κάθε τριμήνου). Τώρα, λοιπόν, ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων, η Τράπεζα Πειραιώς συγκάλεσε συνέλευση των ομολογιούχων στις 27 Μαΐου για να εγκριθεί η σύντμηση της περιόδου μετατροπής από τριμηνιαία σε μηνιαία.

Με δεδομένο ότι οι πωλήτριες τράπεζες κατέχουν και τις ομολογίες του ΜΟΔ, πέραν του ότι η συνέλευση αναμενόμενα θα εγκρίνει την αλλαγή, η εξέλιξη αυτή ερμηνεύεται ως κίνηση προετοιμασίας για την ολοκλήρωση του deal εξαγοράς της Forthnet από τη United Group. Με δεδομένο ότι ο νέος ιδιοκτήτης θα αποκτήσει το σύνολο της έκθεσης (μετοχές, δάνεια και μετατρέψιμες ομολογίες) που κατέχουν οι Πειραιώς, Εθνική και Alpha στη Forthnet και τις θυγατρικές της, η κίνηση αυτή διευκολύνει τον επενδυτή να προχωρήσει στην μετατροπή του ΜΟΔ χωρίς σημαντική χρονική καθυστέρηση.

Η άσκηση των δικαιωμάτων του ΜΟΔ θα σημάνει ταυτόχρονα και την ενεργοποίηση των διατάξεων περί υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς, αφού το ποσοστό που θα αποκτηθεί θα ξεπεράσει τα όρια που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

Με πληροφορίες από capital.gr, euro2day.gr