Στη μάχη για το “Σύζευξις ΙΙ” οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι

384

Κομμάτι από την “πίτα” ύψους άνω των 400 εκατ. ευρώ του προγράμματος “Σύζευξις ΙΙ” για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και internet στους φορείς του Δημοσίου καλούνται να διεκδικήσουν οι τηλεπικοινωνιακoί πάροχοι της χώρας. ΟΤΕ, Vodafone, Wind και Forthnet θα πρέπει, έως τις 7 Απριλίου, να υποβάλλουν προσφορές για 20 εκτελεστικές συμβάσεις που καλύπτουν τη συμφωνία-πλαίσιο του Σύζευξις ΙΙ περίπου 10 χρόνια μετά την υπογραφή της.

Ειδικότερα, το έργο αφορά την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο internet με ταχύτητες μέχρι 1GB, καθώς και τηλεφωνίας σε περισσότερα από 34.000 κτήρια που στεγάζουν φορείς του Δημοσίου.

Οι ανάδοχοι που θα προκύψουν θα διαθέτουν, θα διαχειρίζονται, θα συντηρούν και θα υποστηρίζουν για φορείς του Δημοσίου ευρυζωνικά τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα, υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, παροχή εφεδρικών συνδέσεων πρόσβασης, καθώς και 1.482 δημόσια hotspots, για ένα διάστημα 3,5 ετών.

Βάσει της συμφωνίας-πλαίσιο που υπογράφτηκε το καλοκαίρι του 2014, η χώρα έχει χωριστεί σε οκτώ “νησίδες”, οι μεγαλύτερες από τις οποίες έχουν χωριστεί με την σειρά τους σε υποτομείς. Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών καλούνται να δώσουν προσφορές για κάθε υποτομέα ή “νησίδα”.

Και πάλι σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η συμφωνία-πλαίσιο σε κάποιες από τις νησίδες, όπως για παράδειγμα αυτή της Αττικής, θα καταθέσουν προσφορές και οι τέσσερις εταιρείες. Σε κάποιες άλλες θα καταθέσουν προσφορές λιγότερες εταιρείες. Για παράδειγμα σε Δυτική Ελλάδα και Θεσσαλία οι διεκδικητές είναι δύο, ενώ σε Ανατολική Μακεδονία – Θεσσαλονίκη είναι τρεις.

Διασύνδεση του Δημοσίου

Με την υπογραφή των συμβάσεων του “Σύζευξις ΙΙ: Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8” ουσιαστικά μπαίνει στο τελικό στάδιο η ολοκλήρωση του μεγάλου έργου, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 700 εκατ. ευρώ, που ξεκίνησε να σχεδιάζεται πριν από 10 χρόνια με στόχο την διαδικτύωση του δημόσιου τομέα και στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μεταξύ των δημόσιων φορέων.

Έχουν προηγηθεί οι συμβάσεις για τα υπόλοιπα υποέργα του “Σύζευξις ΙΙ” συνολικού προϋπολογισμού άνω των 200 εκατ. ευρώ που είχαν να κάνουν με το κομμάτι των υποδομών.

– Το υποέργο 1 αφορά  τη δημιουργία υποδομών καλωδιώσεων, ασφάλειας κ.λπ., συνολικού προϋπολογισμού 165 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης για διεύρυνση του αντικειμένου του έργου κατά 25% με ανάδοχο τον ΟΤΕ.

– Το υποέργο 2 αφορά τη δημιουργία των υπηρεσίων ISP και υποστήριξης του έργου (ServiceLevel Agreement) με προϋπολογισμό περίπου 35 εκατ. ευρώ με ανάδοχο την κοινοπραξία ΟΤΕ, SpaceHellas, Unisystems και Intrasoft.

– Το υποέργο 3 αφορά τη δημιουργία της κεντρικής υποδομής διασύνδεσης δικτύου (SIX), συνολικού προϋπολογισμού άνω των 16 εκατ. ευρώ με ανάδοχο την ΤΙ SparkleGreece.

Εξοικονόμηση 150 εκατ. ευρώ ετησίως

Η εξοικονόμηση χρημάτων από την ολοκλήρωση του “Σύζευξις ΙΙ” για τηλεπικοινωνιακές δαπάνες του Δημοσίου αναμένεται ότι θα ανέλθει στα 150 εκατ. ευρώ ετησίως. Αυτές, βέβαια, είναι εκτιμήσεις καθώς μέχρι σήμερα κανείς δεν γνώριζε πόσα ακριβώς δαπανούσε το Δημόσιο για υπηρεσίας τηλεφωνίας και internet. Από το υπάρχον Εθνικό Δίκτυο “ΣΥΖΕΥΞΙΣ” καλύπτονται μόλις 4.500 κτήρια του Δημοσίου.

Πηγή: capital.gr