Speedlink Iovia

1314

Το Speedlink Iovia, το gaming πληκτρολόγιο, προσφέρει ευκολία στην αναζήτηση των πλήκτρων, θέτοντάς τα στο κατάλληλο ύψος, ενώ τα βασικότερα εξ αυτών μπορούν να αλλαχτούν για να διαθέτουν κόκκινα πλήκτρα που ξεχωρίζουν στο σκοτάδι.

www.speedlink.us – 20 ευρώ