Πυξίδα για πυροσβέστες

595

Η είσοδος σε ένα κτίριο που καίγεται αποτελεί πάντα έναν κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες, καθώς δεν γνωρίζουν τη διαρρύθμιση του χώρου. Οι αναθυμιάσεις και οι πυκνοί καπνοί καθιστούν τον προσανατολισμό αδύνατο.
Μια μικροσκοπική συσκευή ονόματι Northern Star τοποθετείται στο εσωτερικό του κράνους, διαθέτει γυροσκόπιο, επιταχυνσιόμετρο και μαγνητόμετρο, με το τελευταίο να λειτουργεί ως ηλεκτρονική πυξίδα.
Η συσκευή πληροφορεί συνεχώς τον πυροσβέστη για τον προσανατολισμό του, ενώ η λειτουργία της εξασφαλίζεται από μια μπαταρία λιθίου μεγάλης αυτονομίας. Το Northern Star είναι υδατοστεγές και απενεργοποιείται αυτόματα μόλις αφαιρεθεί το κράνος.