Πρώτο Βραβείο για την cosmoONE στα WITSA ICT Excellence Awards 2017

862

Το πρώτο βραβείο  στα WITSA ICT Excellence Awards 2017 στην κατηγορία  Sustainable Growth  απέσπασε η cosmoONE για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών δημοπρασιών στην ελληνική αγορά ενέργειας. Το έργο εκπροσώπησε τη χώρα, στα διεθνή βραβεία Πληροφορικής, που υπέβαλε  ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Συγκεκριμένα, η cosmoONE αναδείχτηκε νικήτρια στην εν λόγω κατηγορία και βραβεύθηκε για τη διεξαγωγή πρωτοποριακών ηλεκτρονικών δημοπρασιών και διαγωνισμών για οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα, με τις οποίες διαπραγματεύθηκαν επιτυχώς μεγάλες ποσότητες ενεργειακών προϊόντων σε φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, πετρέλαιο και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ο Γενικός Διευθυντής της cosmoONE, κ. Θανάσης Πετμεζάς δήλωσε σχετικά: «Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες, συνέβαλλαν τεχνολογικά στην απελευθέρωσή της ελληνικής αγοράς ενέργειας, επιτρέποντας στους νέους «παίκτες» να δραστηριοποιούνται ισότιμα, βασιζόμενοι σε στοιχεία πραγματικού χρόνου, σε ποσότητες και τιμές ανταγωνισμού.  Η διεθνής διάκριση της cosmoONE επιβεβαιώνει πως οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες που πραγματοποιεί, διασφαλίζουν μεγιστοποίηση του οφέλους, ακρίβεια, συνέπεια και ασφάλεια.».

Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς, πάνω από 25 ηλεκτρονικές δημοπρασίες για υπηρεσίες ενέργειας, με χρήση της πλατφόρμας της cosmoONE, η κάθε μια προσαρμοσμένη απόλυτα στις απαιτήσεις της εκάστοτε διοργανώτριας αρχής, με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 50 εταιρειών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί και οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες προσαρμοσμένου αμερικανικού τύπου παρέχονται από την cosmoONE, στην αγορά της ενέργειας στην Ελλάδα, από τα τέλη του 2012. Καλύπτουν τις απαιτήσεις της Ρυθμιστικής Αρχής, με συγκεκριμένους κώδικες συναλλαγών για τις πωλήσεις ενεργειακών προϊόντων (ΔΕΠΑ, ΛΑΓΗΕ), ένταξη φωτοβολταϊκών πάρκων σε καθεστώς στήριξης με μορφή λειτουργικής ενίσχυσης (ΡΑΕ) και διαπραγμάτευση για την προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων καυσίμων (ΔΕΗ).

Ο ΣΕΠΕ, ως μέλος του WITSA, βοηθά στην ανάδειξη ελληνικών εταιρειών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλο τον κόσμο, ενέκρινε τον φάκελο υποψηφιότητας της cosmoONE, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στα WITSA Global ICT Excellence Awards 2017, μαζί με άλλες ελληνικές συμμετοχές.

Τα βραβεία WITSA ICT Excellence Awards διοργανώνονται από τη World Information Technology and Services Alliance (WITSA), απονέμονται στο ετήσιο World Congress on Information Technology (WCIT) και έχουν ως στόχο να τιμήσουν τους οργανισμούς που έχουν επιδείξει κάποιο εξαιρετικό επίτευγμα στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών προς όφελος της Κοινωνίας, του Δημοσίου, κάποιας επιχείρησης ή κλάδου δραστηριότητας  και των αναδυομένων ψηφιακών αγορών.