Ουραγός η Ελλάδα στις ψηφιακές επιδόσεις

682

Πολύτιμο έδαφος σε επίπεδο ψηφιακής ανταγωνιστικότητας, εξακολουθεί να χάνει η Ελλάδα η οποία παραμένει ουραγός των ευρωπαϊκών εταίρων της στις ψηφιακές της επιδόσεις. Ειδικότερα στο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ε.Ε. για το 2019 (Digital Economy and Society Index-DESI), η χώρα μας παρά την μικρή βελτίωση των επιδόσεών της, καταλαμβάνει και φέτος μόλις την 26η θέση στο σύνολο των 28 κρατών-μελών της Ένωσης.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο DESI αξιολογεί τις ψηφιακές επιδόσεις και την πρόοδο κάθε χώρας λαμβάνοντας υπόψη πέντε επιμέρους άξονες: συνδεσιμότητα, ανθρώπινο κεφάλαιο, χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, ενσωμάτωση της τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις, ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες.

Στη διάρκεια του τελευταίου έτους, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του DESI 2019 την οποία αναμεταδίδει ο sepe.gr, η Ελλάδα σημείωσε ελαφρώς μεγαλύτερη πρόοδο από το μέσο όρο της Ε.Ε., βελτιώνοντας οριακά τις επιδόσεις της στο ανθρώπινο κεφάλαιο και σημειώνοντας πρόοδο και στην προσφορά ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, αν και η βαθμολογία της παραμένει κάτω του κοινοτικού μέσου όρου. Ενθαρρυντικό στοιχείο θεωρείται και η αύξηση του αριθμού των χρηστών του Διαδικτύου, με τους Έλληνες να αξιολογούνται ως ενεργοί χρήστες υπηρεσιών, όπως οι βιντεοκλήσεις και η παρακολούθηση online μαθημάτων.

Αρνητικές επιδόσεις καταγράφει η χώρα όσον αφορά στη συνδεσιμότητα, όπου η μετάβαση σε ευρυζωνικές επικοινωνίες υψηλής και υπερυψηλής ταχύτητας προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς εν συγκρίσει με την υπόλοιπη Ευρώπη. Εξίσου αργή είναι και η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις εταιρείες, με εξαίρετη την χρήση των big data η οποία υπερβαίνει το μέσο όρο.

Τελευταία η Ελλάδα μεταξύ των χωρών της ΕΕ σε Συνδεσιμότητα

Με βαθμολογία 41,2, η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. στη συνδεσιμότητα, χωρίς να έχει κάνει πρόοδο σε σχέση με το 2017. Η χώρα αν και έχει ευρεία διαθεσιμότητα σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων (κάλυψη 96%, 97% στην Ε.Ε.), η διείσδυση κινείται με αργούς ρυθμούς και ανέρχεται στο 74% (77% στην Ε.Ε.).

Παρ’ ότι σημείωσε πρόοδο 13 ποσοστιαίων μονάδων, η Ελλάδα καταλαμβάνει μόλις την 26η θέση όσον αφορά την κάλυψη NGA ανά νοικοκυριό, με ποσοστό που υπολείπεται κατά πολύ του μέσου όρου του 83% της Ε.Ε. Επιπλέον, η χώρα δεν διαθέτει σχεδόν κανένα ευρυζωνικό δίκτυο υπερυψηλής ταχύτητας.

Παρά την αύξηση της διείσδυσης κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών κατά 8 μονάδες, ο τρέχων αριθμός είναι 74 συνδρομές ανά 100 άτομα, κατά πολύ χαμηλότερος από το μέσο όρο των 96 συνδρομών ανά 100 άτομα στην Ε.Ε. Παρ’ ότι οι συνδρομές σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας έχουν αυξηθεί κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, αγγίζοντας το 11%, παραμένουν αρκετά κάτω από το μέσο όρο του 41% της Ε.Ε.

Καλύτερες είναι οι επιδόσεις της Ελλάδας, όσον αφορά την τεχνολογία 4G, καθώς η κάλυψη αγγίζει το 92%, πλησιάζοντας το μέσο όρο του 94% της Ε.Ε.

Πρόοδος αλλά όχι αρκετή στο Ανθρώπινο κεφάλαιο

Κατά πολύ χαμηλότερες από το μέσο όρο της ΕΕ παραμένουν οι επιδόσεις της Ελλάδας και στο ανθρώπινο κεφάλαιο, αν και καταγράφεται κάποια πρόοδος.  Το 2017 μόνο το 46% των ατόμων ηλικίας 16 έως 74 είχαν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες (57% στην Ε.Ε.). Από το 54% των ατόμων, που δεν έχουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες, το 31% δεν έχει καμία ψηφιακή δεξιότητα (μέσος όρος στην Ε.Ε. 17%).

Επιπλέον, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει το μικρότερο μερίδιο ειδικών ΤΠΕ επί του συνόλου των εργαζομένων: 1,6% το 2017 (μέσος όρο 3,7% στην Ε.Ε.), παρ’ ότι έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος τα τελευταία τρία χρόνια. Παρατηρείται επίσης – σύμφωνα με την έκθεση του DESI για την Ελλάδα – σημαντική διαφορά μεταξύ των φύλων: μόλις το 10,9% των ατόμων που απασχολούνται στις ΤΠΕ είναι γυναίκες, το ποσοστό ειδικών ΤΠΕ στο σύνολο των απασχολούμενων γυναικών είναι επίσης πολύ χαμηλό 0,4% (1,4% στην Ε.Ε.).

Όσον αφορά το ποσοστό των πτυχιούχων ΤΠΕ επί του συνόλου των πτυχιούχων (3,2%), οι επιδόσεις της Ελλάδας υπολείπονται του μέσου όρου της Ε.Ε.

Υστερούμε στη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών

Παρότι το ποσοστό των χρηστών είναι ιδιαιτέρως αυξημένο υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης του διαδικτύου όπου η χώρα μας είναι κάτω του μέσου όρου.  Το 87% των Ελλήνων χρηστών ενημερώνεται στο Διαδίκτυο, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ το μέσο όρο του 72% της Ε.Ε. Η χρήση των βιντεοκλήσεων ανήλθε στο 61% το 2018 (48% το 2017) και είναι πιο διαδεδομένη σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε. (49% το 2018).

Στη χρήση όμως διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών το ποσοστό παραμένει πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο του 64% της Ε.Ε, παρότι αυξάνεται για τρίτο συνεχόμενο έτος (38%). Το ίδιο ισχύει και για τις ηλεκτρονικές αγορές, καθώς το ποσοστό των χρηστών, που αγοράζουν online, ανέρχεται στο 49%, αλλά παραμένει κάτω από το μέσο όρο του 69% της Ε.Ε.

Μικρή η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις

Στην 22η θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. βρίσκεται η χώρα μας στην ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις, με το ποσοστό της να υπολείπεται και πάλι του μέσου όρου της Ε.Ε. Αν και παραμείναμε στην ίδια θέση με πέρυσι, μιρκή πρόοδος καταγράφηκε σε επιμέρους δείκτες.

Για παράδειγμα, οι ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν όλο και περισσότερο δυνατότητες, που παρέχουν τα big data: το 13% των εταιρειών αναφέρει ότι χρησιμοποιεί big data (12% στην Ε.Ε.). Επίσης, το 21% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ποσοστό ίσο με το μέσο όρο της Ε.Ε. Ωστόσο, μόνο το 7% των εταιρειών – από 18% στην Ε.Ε. – χρησιμοποιεί το cloud (το ποσοστό αυτό πάντως αντιπροσωπεύει αύξηση 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος). Όσο για το ποσοστό των επιχειρήσεων, που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις, παρέμεινε σταθερό στο 11% το 2018, όπως ήταν το 2017. Χαμηλός παραμένει και ο κύκλος εργασιών από το ηλεκτρονικό εμπόριο, επίσης, παραμένει χαμηλός, μόλις στο 4% του συνολικού.

Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες: Μεγάλη πρόοδος για την… προτελευταία θέση

Τέλος όσον αφορά στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, παρ’ ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην 27η θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., υπολειπόμενη κατά πολύ του μέσου όρου της Ε.Ε., σημειώνει πρόοδο με ρυθμό μεγαλύτερο από το μέσο όρο της Ε.Ε. Η βαθμολογία της χώρας αυξήθηκε κατά 7,4 μονάδες το 2018, ενώ η μέση αύξηση στην Ε.Ε. την ίδια περίοδο ήταν 5 μονάδες.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι επιδόσεις είναι πολύ ικανοποιητικές, όσον αφορά το δείκτη ωριμότητας των ανοικτών δεδομένων, με συνολικό ποσοστό 74% το οποίο υπερβαίνει σημαντικά το μέσο όρο του 64 % της Ε.Ε. Από την πλευρά της προσφοράς (όσον αφορά την παροχή διαδικτυακών δημόσιων υπηρεσιών), η Ελλάδα συνέχισε να σημειώνει πρόοδο το 2018 με 23/100 προσυμπληρωμένα έντυπα σε σύγκριση με 14/100 το 2017, αλλά παραμένει πολύ κάτω από το μέσο όρο της Ε.Ε. Επιπλέον, μόνο το 36% των χρηστών του Διαδικτύου είναι ενεργοί χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έναντι 64% στην Ε.Ε.

Από την άλλη πλευρά, η διαθεσιμότητα ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών για επιχειρήσεις αυξήθηκε σημαντικά, σημειώνοντας βαθμολογία 65. Όσον αφορά τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας, η Ελλάδα υπολείπεται του μέσου όρου της Ε.Ε.: μόνο το 10 % των ατόμων έχουν χρησιμοποιήσει υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης που παρέχονται διαδικτυακά.