OTE: Τα θέματα της 67ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

797

Σύμφωνα με το Ν.4548/2018, το Καταστατικό και την υπ’ αριθμ. 3086/08-05-2019 (θέμα 16ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” (“ΟΤΕ Α.Ε.” ή “Εταιρεία”) στην 67η Τακτική Γενική Συνέλευση (η “Γενική Συνέλευση”), την 12η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στο Διοικητικό Μέγαρο της Εταιρείας, Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Ετησίων και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018-31/12/2018) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.

2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018- 31/12/2018) και απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018- 31/12/2018), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

3. Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1/2019- 31/12/2019).

4. Έγκριση αποζημιώσεων, αμοιβών και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018-31/12/2018), καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων για τη χρήση 2019 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2020.

5. Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2019 έως 31/12/2020, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.

6. Εκλογή νέου Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3016/2002 όπως ισχύει, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

7. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θα συνέλθει την 2α Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης (εφεξής η “Επαληπτική Γενική Συνέλευση”).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121, 123, 124 παρ.6 και 128 του Ν.4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ 

Στην 67η Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που τηρεί η εταιρεία “Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ”, 100% θυγατρική της εταιρείας “Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.” (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, εν προκειμένω την 7η Ιουνίου 2019 (“Ημερομηνία Καταγραφής” – άρθρο 124 παρ.6 του Ν. 4548/2018).

Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, καθώς η Ημερομηνία Καταγραφής δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ορισθείσα ημερομηνία της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (2α Ιουλίου 2019). Επίσης, η ίδια Ημερομηνία Καταγραφής θα ισχύει και για την περίπτωση τυχόν εξ αναβολής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η τυχόν εξ αναβολής συνεδρίαση δεν θα απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής. Αν η τυχόν εξ αναβολής συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θα απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής, δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος έχει τη μετοχική ιδιότητα σύμφωνα με τα παραπάνω κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία της εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 124 παρ.6 του Ν. 4548/2018).

Σημειώνεται ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων που τηρεί η Ε.Χ.Α.Ε.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ TOY ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Ο μέτοχος της ΟΤΕ Α.Ε. μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπων.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο ως άνω περιορισμός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.

Εάν ο μέτοχος έχει ορίσει περισσότερα του ενός φυσικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους του, θα πρέπει να προσδιορίζει εάν αυτοί θα ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά και στη δεύτερη περίπτωση τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες τον εκπροσωπεί ο κάθε αντιπρόσωπός του.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.

Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται, και αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) Είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) Είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α) έως γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιούνται στην Εταιρεία με τους τρόπους που αναφέρονται κατωτέρω, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την εν λόγω προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Για τον διορισμό, την ανάκληση και την αντικατάσταση εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου, θα πρέπει ο μέτοχος να χρησιμοποιεί τα αντίστοιχα έντυπα, τα οποία διατίθενται στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn_ote.html και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στην Παιανία, ήτοι Ικάρου 1 & Αγίου Λουκά, Παιανία, Κτίριο Γ ́1ος Όροφος Γραφείο C105 – Υποδιεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ. Σε περίπτωση επαναληπτικής ή εξ αναβολής συνεδρίασης, ο μέτοχος που επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει διαφορετικό πρόσωπο από εκείνο που έχει ορίσει για την αρχική συνεδρίαση, θα πρέπει να ανακαλέσει τον αρχικό αντιπρόσωπο και να διορίσει νέο αντιπρόσωπο ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία, εντός των προβλεπομένων προθεσμιών. Σε περίπτωση που μέτοχος προτίθεται να συμμετάσχει μόνον στην επαναληπτική ή σε εξ αναβολής συνεδρίαση, θα πρέπει στο έντυπο να αναφερθεί στη συγκεκριμένη συνεδρίαση και οι εντολές που θα πρέπει να συμπληρώσει θα αφορούν αποκλειστικά τα θέματα, επί των οποίων δεν έχει ληφθεί απόφαση κατά την αρχική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Τα έντυπα αυτά, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον μέτοχο κατατίθενται στην Υποδιεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ (Ικάρου 1 & Αγίου Λουκά, Παιανία, Κτίριο Γ ́1ος Όροφος Γραφείο C105) ή αποστέλλονται με email στο (metoxologio@ote.grkokrokos@ote.grmtsatsani@ote.gr) ή στο Fax: 210-6111030, εντός της ως άνω προθεσμίας. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: 210-6332342, 210-6113010, 210-6111121.

Όταν μέτοχος χορηγεί σε Τράπεζα εξουσιοδότηση για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση θα ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του Ν.4548/2018, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Γενική Συνέλευση, με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους (α) και (β), αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

(γ) Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Υστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Στις περιπτώσεις των ως άνω παραγράφων (γ) και (δ), τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και –πλην της περίπτωσης του πρώτου εδαφίου της ως άνω παραγράφου (γ)- τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση δικαιώματός τους. Η απόδειξη μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει της ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, τα έγγραφα και οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 & 4 του Ν. 4548/2018 -συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου/εκπροσώπου, των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και των εγγράφων που τυχόν υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018- θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή γραφεία της Εταιρείας στην Παιανία, Υποδιεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ (Ικάρου 1 & Αγίου Λουκά, Παιανία, Κτίριο Γ ́1ος Όροφος Γραφείο C105) και επιπρόσθετα θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn_ote.html

Εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου/εκπροσώπου, αυτά θα βρίσκονται στα ως άνω σημεία στη διάθεση των μετόχων και επιπροσθέτως θα αποστέλλονται από την Εταιρεία χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί. Μαρούσι, 22/05/2019