«Ολυμπιακοί Αγώνες» για «ζωώδεις» τεχνητές νοημοσύνες

372

Οι Animal-AI Olympics διοργανώνονται από μια ομάδα ερευνητών στο Leverhulme Centre for the Fiture of Intelligence στο Κέμπριτζ και στο GoodAI, ένα ερευνητικό ινστιτούτο με έδρα στην Πράγα.
Αλγόριθμοι θα εκπαιδευτούν πάνω σε μια σειρά δραστηριοτήτων που παραδοσιακά σχετίζονταν με τεστ πάνω στις διανοητικές δυνατότητες των ζώων, στο πλαίσιο των Animal-AI Olympics- με έπαθλο 10.000 δολαρίων.
Αυτό που δοκιμάζεται δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο είδος νοημοσύνης, μα η δυνατότητα ενός και μόνο δρώντος να προσαρμόζεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα.