Οι χώρες-πρωταθλήτριες στις ψηφιακές δεξιότητες – Στην 25η θέση η Ελλάδα

43

Οι Φινλανδοί αναδεικνύονται σε πρωταθλητές Ευρώπης στις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, σύμφωνα με τον Digital Economy and Society Index (DESI) 2020 και τον άξονα “Ανθρώπινο Κεφάλαιο”.

Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνουν οι Σουηδοί, ενώ ακολουθούν οι Εσθονοί που ξεχωρίζουν για τις advanced digital skills. Στις υψηλότερες θέσεις της λίστας διακρίνονται επίσης οι Ολλανδοί, οι Βρετανοί, οι πολίτες της Μάλτας, της Δανίας, του Λουξεμβούργου, της Αυστρίας και της Γερμανίας.

Η θέση της Ελλάδας

Όσον αφορά τη θέση της Ελλάδας, η χώρα μας δεν δεν καταφέρνει να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και κατατάσσεται στην 25η θέση, που είναι η ίδια θέση με αυτήν που είχε καταλάβει να έτος πριν.

Ωστόσο, οφείλουμε να σημειώσουμε πως η Ελλάδα σημειώνει σημαντική πρόοδο, καθώς το ποσοστό των Ελλήνων με τουλάχιστον βασικές δεξιότητες χρήσης λογισμικού αυξάνεται ικανοποιητικά, από 52% το 2018 σε 56 % το 2019 και μάλιστα με ρυθμό ανόδου ταχύτερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε.