Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας Vodafone-Wind για τους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας

164

Τα 900 εκατομμύρια ευρώ αγγίζει το enetrprize value της κοινής εταιρείας αξιοποίησης των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας που συμφώνησαν Vodafone και Wind. Πρόκειται για την εταιρεία “Vantage Towers Greece”, η οποία θα διαθέτει και θα διαχειρίζεται τον παθητικό εξοπλισμό των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας των δύο εταιρειών στην Ελλάδα.

Τι περιλαμβάνει το deal

Στην κοινή εταιρεία τα δύο τηλεπικοινωνιακά δίκτυα θα προσφέρουν τον παθητικό εξοπλισμό τους των σταθμών βάσης, με τη Vodafone να προσφέρει τον παθητικό εξοπλισμό από 2.800 σταθμούς βάσης και η Wind από 2.400 σταθμούς βάσης. Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη συμφωνία δεν σχετίζεται με τη Victus Networks, την εταιρεία διαχείρισης δικτύου κινητής τηλεφωνίας στην οποία συμμετέχουν οι Vodafone και Wind.

Όπως αναφέρει το capital.gr, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Όμιλος Vodafone θα κατέχει 62% της Vantage Towers Greece (το οποίο μελλοντικά θα μεταβιβαστεί στην ευρωπαϊκή Vantage Towers) και η Crystal Almond θα κατέχει το υπόλοιπο 38%. Επιπλέον, η Crystal Almond παραχώρησε στην ευρωπαϊκή Vantage Towers δικαίωμα προαίρεσης (call option) να εξαγοράσει το εναπομείναν ποσοστό του 38% που θα διαθέτει η πρώτη στην Vantage Towers Greece έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 έναντι 288 εκατ. ευρώ, με την τιμή να προσαυξάνεται κατά 5% εάν το δικαίωμα προαίρεσης δεν έχει ασκηθεί έως την 1η Ιουλίου 2021.

Παράλληλα με την παραπάνω συμφωνία, η Vodafone Ελλάδας και η Wind Hellas έχουν δεσμευθεί να προχωρήσουν σε μια νέα πολυετή συμφωνία με την Vantage Towers Greece (Σύμβαση Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών -“MSA”) αρχικής διάρκειας 8 ετών, με τρεις επιπλέον διαδοχικές περιόδους ανανέωσης, διάρκειας 8 ετών η κάθε μία, για τη ρύθμιση των επιμέρους θεμάτων της συνεργασίας τους με την Vantage Towers Greece. Μεταξύ άλλων, με βάση τη συμφωνία αυτή, η Vantage Towers Greece θα είναι ο προτιμώμενος προμηθευτής νέων σταθμών βάσης και για τις δύο εταιρίες.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η “Vantage Towers Greece” θα αναδειχθεί στη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης παθητικής υποδομής για σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, περιλαμβάνοντας στο χαρτοφυλάκιό της περισσότερους από 5.200 σταθμούς βάσης.

Το πρότζεκτ του Vodafone Group

Το deal της Vodafone και της Wind αποτελεί τμήμα του σχεδίου του Ομίλου Vodafone, που θέλει να δημιουργηθεί η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία διαχείρισης σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Όπως έχει ξαναγράψει το MobileNews.gr, στόχος του Vodafone Group είναι να περάσουν στη θυγατρική του ομίλου Vodafone, TowerCo, περίπου 61.700 σταθμοί βάσης/κεραιοσυστήματα των θυγατρικών του ομίλου στην Ευρώπη. Εάν ευοδωθεί το εν λόγω σχέδιο, τα κεφάλαια που θα εξοικονομηθούν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των δανειακών αναγκών του ομίλου, αλλά και για επενδύσεις σε υποδομές δικτύων (5G).

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατα την οποία η δημιουργία εταιρειών με περιουσιακό στοιχείο τηλεπικοινωνιακές υποδομές αποτελεί ένα από τα πιο ελκυστικά επενδυτικά assets για τα λεγόμενα infrastructure funds, και όχι μόνο, καθώς προσφέρουν σταθερά υψηλές αποδόσεις, σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται ταχύτατα λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων (5G κ.ά.).