Ο Jim Hagemann Snabe προτάθηκε ως νέος Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Siemens

505

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων του Εποπτικού Συμβουλίου της Siemens AG πρότεινε τον Jim Hagemann Snabe για το αξίωμα του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου. Το Εποπτικό Συμβούλιο της Siemens ενέκρινε ομόφωνα τη πρόταση αυτή κατά τη συνεδρίασή του στο τέλος του Ιανουαρίου. Οι τακτικές εκλογές για την ανάδειξη του Εποπτικού Συμβουλίου της Siemens θα πραγματοποιηθούν στην Ετήσια Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας στις 31 Ιανουαρίου, 2018. Ο Snabe πρόκειται να εκλεγεί Πρόεδρος κατά τη συστατική συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου, αμέσως μετά.

«H ψηφιοποίηση θέτει σημαντικές προκλήσεις για την κοινωνία και για τις επιχειρήσεις. Με τα εκπληκτικά, καινοτόμα προϊόντα της, η Siemens είναι πολύ επιτυχημένη στη σημερινή αγορά. Ωστόσο, ο μετασχηματισμός που έχει επιφέρει η ψηφιοποίηση αλλάζει επίσης τις δραστηριότητες της εταιρείας μας. Ο Snabe έχει σε βάθος τεχνογνωσία της βιομηχανίας στον τομέα του λογισμικού και της ψηφιοποίησης. Η πρόταση αυτή ανοίγει το δρόμο για το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό διαδοχής και συνέχειας στο Εποπτικό Συμβούλιο της Siemens», είπε ο Gerhard Cromme, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Siemens AG, του οποίου η θητεία θα λήξει στο τέλος του 2018, κατά την Ετήσια Συνέλευση των Μετόχων.