Ο αισθητήρας που θα προλαμβάνει τις μηχανικές βλάβες

547

Ένα νέο σύστημα, το οποίο ανέπτυξαν ερευνητές του ΜΙΤ, μπορεί να παρακολουθεί τη λειτουργία όλων των ηλεκτρικών συσκευών σε ένα κτίριο, πλοίο ή εργοστάσιο, διαπιστώνοντας ποιες είναι σε λειτουργία ανά πάσα στιγμή και εάν κάποιες παρουσιάζουν ενδείξεις επικείμενης βλάβης.
Το σύστημα χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα που προσαρμόζεται στο εξωτερικό ενός ηλεκτρικού καλωδίου, σε ένα και μόνο σημείο, χωρίς να απαιτείται κόψιμο ή άλλου είδους επέμβαση στα καλώδια. Από εκείνο το σημείο μπορεί να αντιλαμβάνεται τη ροή του ρεύματος στο καλώδιο και να εντοπίζει τις χαρακτηριστικές «υπογραφές» του κάθε κινητήρα στο κύκλωμα, αναλύοντας τις διακυμάνσεις στην τάση όποτε μια συσκευή ανοίγει ή κλείνει.