Με 1 δισ. στηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ψηφιοποίηση της ελληνικής οικονομίας

592

Με κεφάλαια €1,153 δις στηρίζει την ψηφιοποίηση της ελληνικής οικονομίας η Ε.Ε., μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του ΣΕΠΕ.

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την απάντηση της αρμόδιας Επιτρόπου για θέματα Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, Μ. Gabriel, στην ερώτηση του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της ομάδας των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με την ανάγκη ψηφιοποίησης της ελληνικής οικονομίας.

Η κυρία Gabriel στην απάντηση της σημειώνει ότι “η Επιτροπή διέθεσε 1,153 δις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα για ψηφιακά και συναφή ζητήματα. Από το εν λόγω ποσό, 323 εκατ. προορίζονται για την ανάπτυξη και τις υποδομές ευρυζωνικών δικτύων, ενώ άλλα 68 εκατ. διατέθηκαν για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε αγροτικές περιοχές από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης”. Στην ίδια απάντηση, η Επίτροπος σημειώνει ότι “η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπέγραψε χρηματοδοτική συμφωνία ύψους €150 εκατ. και με την ελληνική εταιρεία Cosmote, για να συνδράμει στην ενίσχυση της κάλυψης του δικτύου κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών 4G/4G+”, καθώς και σε άλλες τεχνολογικές αναβαθμίσεις.

Στην ερώτησή του (με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή), ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε από την Επιτροπή να διευκρινίσει “ποια χρηματοδοτικά εργαλεία πρόκειται να χρησιμοποιήσει, μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, για να προωθήσει τις ευρυζωνικές υποδομές, την ψηφιακή σύγκλιση και τις νέες τεχνολογίες στη χώρα”.Υπογραμμίζοντας την υστέρηση – ιστορικά – της Ελλάδας  έναντι άλλων κρατών – μελών της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης στις ευρυζωνικές υποδομές και την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικτυακών τεχνολογιών, ο κ. Παπαδημούλης τόνιζε πως “τα κατάλληλα εργαλεία διαδικτυακής διασύνδεσης – διάχυσης νέων τεχνολογιών θα μπορούσαν να αποφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης και νέες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις, ΜΜΕ, πανεπιστήμια και ιδρύματα έρευνας σε όλη την ελληνική επικράτεια”.

Επίσης, ο ίδιος με την ερώτηση του, ζητούσε να ενημερωθεί για την πορεία υλοποίησης της φιλόδοξης Κοινοτικής πρωτοβουλίας “WiFi4EU” στην Ελλάδα.

WiFi4EU
Ειδικά για το τελευταίο ζήτημα, η Κοινοτική Αξιωματούχος τόνισε στην απάντησή της πως “η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει ετήσιες ενημερωτικές εκδηλώσεις (Going Local) με Υπουργούς και ανώτερους υπαλλήλους, για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαθέσιμων μέσων”. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη γραπτή απάντηση, για το WiFi4EU διοργανώθηκε, ήδη, αρχική ενημερωτική συνεδρίαση με τους δήμους της Αττικής τον Μάρτιο του 2017 και έχουν προγραμματιστεί παρόμοιες συνεδριάσεις για άλλους δήμους της περιφέρειας, αρχής γενομένης από τα τέλη του φθινοπώρου.