Μαθαίνοντας στους υπολογιστές να… μυρίζουν

105
Intel Labs’ Nabil Imam holds a Loihi neuromorphic test chip in his Santa Clara, California, neuromorphic computing lab. He and a research team from Cornell University are building mathematical algorithms on computer chips that mimic what happens in your brain’s neural network when you smell something. (Credit: Walden Kirsch/Intel Corporation)

Μια νέα τεχνολογία που αναπτύσσει η Intel αφορά τον τρόπο με τον οποίο ένας υπολογιστής με Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορέσει να αναγνωρίσει τι είναι αυτό που οσφραίνεται ένας ειδικός αισθητήρας.

Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε ένας ειδικός αλγόριθμος, ο οποίος βασίζεται στα βιολογικά σήματα που χρησιμοποιεί και η ανθρώπινη αίσθηση της όσφρησης. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα που βασίζεται στην αρχιτεκτονική των 14 nm, με 130.000 εικονικούς νευρώνες και 130 εκατομμύρια συνάψεις, ένα σύστημα που εν πολλοίς θεωρείται ότι έχει σχεδιαστεί με βάση τον τρόπο που λειτουργεί και ο ανθρώπινος εγκέφαλος.