Ξεπέρασε το 1 δισ. downloads το Skype for Android

611

Αγαπητό σε περισσότερους χρήστες κατάφερε να γίνει το Skype for Android, και αυτό φαίνεται από το 1 δισ. downloads που έχει ήδη ξεπεράσει.

Οι λόγοι που συντέλεσαν σε αυτή την επιτυχία δεν είναι άλλοι από τις αναβαθμίσεις που έχει δεχτεί η εφαρμογή. Μάλιστα, πρόσφατα προστέθηκε η δυνατότητα αποστολής και παραλαβής χρημάτων μέσω PayPal, themes και αρκετά ακόμη χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα πρώτα 100 εκατομμύρια downloads καταγράφηκαν μέχρι τον Ιούλιο του 2013, ενώ τον Φεβρουάριο του 2015 ο αριθμός ανέβηκε στα 500 (εκ. downloads).