Η Ericsson και η MTS δοκιμάζουν νέες δυνατότητες της τεχνολογίας 5G

378

Η Ericsson και η MTS, ο μεγαλύτερος πάροχος κινητής τηλεφωνίας της Ρωσίας, δημιούργησαν ένα πρωτότυπο δίκτυο 5G και δοκίμασαν με επιτυχία μια σειρά νέων δυνατοτήτων ραδιοδικτύου. Στο πλαίσιο της δοκιμής εξετάστηκαν δυνατότητες όπως ΜΙΜΟ μεγάλης κλίμακας (massive MIMO) και ΜΙΜΟ πολλαπλών χρηστών (multi-user MIMO), ανίχνευση δέσμης (beam tracking) και δυναμική αμφίδρομη διαίρεση χρόνου (TDD), δηλαδή έννοιες και τεχνολογίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο εμπορικά διαθέσιμο χαρτοφυλάκιο της Ericsson. Επίσης, η δοκιμή περιλάμβανε περιπτώσεις χρήσης εν στάσει και εν κινήσει. Το πρωτότυπο σύστημα, που αποτελείται από έναν σταθμό βάσης με ενσωματωμένες πολλαπλές κεραίες και δύο σετ εξοπλισμού χρήστη, είναι εγκατεστημένο στη Μόσχα.

Οι δυνατότητες ΜΙΜΟ μεγάλης κλίμακας και ΜΙΜΟ πολλαπλών χρηστών βασίζονται σε εξοπλισμό που περιλαμβάνει έως και 512 έξυπνες κεραίες με ενσωματωμένους πομποδέκτες σε κάθε κυψέλη, με αποτέλεσμα τη βελτιωμένη διεκπεραιωτική ικανότητα για τα δεδομένα των συνδρομητών. Επιπλέον, η δυνατότητα ΜΙΜΟ πολλαπλών χρηστών δίνει στους παρόχους τη δυνατότητα να εξυπηρετούν πολλαπλούς συνδρομητές σε έναν τομέα κυψέλης με το ίδιο φάσμα, αυξάνοντας έτσι την απόδοση χρήσης συχνότητας και τη χωρητικότητα της κυψέλης.