Η έκθεση της ΕΕΤΤ για την κατάσταση του Ανοικτού Διαδικτύου

86

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) δημοσίευσε την Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2019-2020, στην οποία περιγράφονται οι ενέργειες που ανέλαβε η Αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 και εκτίθενται τα βασικότερα ευρήματα και συμπεράσματα για την κατάσταση του ανοικτού διαδικτύου στην Ελλάδα κατά την περίοδο αναφοράς Μάιου 2019 – Απριλίου 2020.

Διαβάστε αναλυτικά την έκθεση εδώ.

Όπως αναφέρεται στην περίληψη της έκθεσης:
Η Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2018-2019 αποτελεί την τέταρτη κατά σειρά ετήσια έκθεση της ΕΕΤΤ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 – 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 για την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο. Η έκθεση περιλαμβάνει τις ενέργειες της ΕΕΤΤ για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120, καθώς και τα βασικότερα ευρήματα για την κατάσταση του ανοικτού διαδικτύου στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι από τις 5 Φεβρουαρίου 2019 ισχύει ο ΕΚΑΔ (Εθνικός Κανονισμός Ανοικτού Διαδικτύου – ΑΠ. ΕΕΤΤ 876/7Β/17-12-2018, ΦΕΚ 242/Β/05.02.2019), με τον οποίο ρυθμίζονται επιμέρους θέματα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 στην ελληνική αγορά.

Στις 5 Ιουνίου 2019 τέθηκαν σε ισχύ επιμέρους διατάξεις του ΕΚΑΔ για τις εμπορικές πρακτικές και για τη διαφάνεια και την ενημέρωση των τελικών χρηστών. Σε συμφωνία με τις διατάξεις για τη διαφάνεια και την ενημέρωση, οι μεγαλύτεροι πάροχοι (Cosmote, Forthnet, Vodafone, Wind) έχουν πλέον στο δικτυακό τους τόπο ειδική ιστοσελίδα ή κείμενα όπου οι τελικοί χρήστες μπορούν εύκολα να βρουν πληροφορίες για τις πρακτικές διαχείρισης κίνησης που εφαρμόζονται, τις παραμέτρους ποιότητας, τους περιορισμούς στους όγκους δεδομένων και στη χρήση του τερματικού εξοπλισμού, καθώς και πληροφορίες για εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Πλέον, οι μόνες διατάξεις του ΕΚΑΔ που απομένει να ενεργοποιηθούν είναι αυτές σχετικά με την εκτίμηση και δημοσίευση των τιμών ταχυτήτων, καθώς και των επανορθώσεων/αποζημιώσεων προς τους συνδρομητές σε περίπτωση αποκλίσεων. Λόγω της κρίσης από την πανδημία COVID-19 και των προβλημάτων που αυτή επέφερε, είναι πιθανή η περαιτέρω παράταση της μεταβατικής περιόδου γι’ αυτές τις διατάξεις. Σχετική απόφαση και ανακοινώσεις αναμένονται εντός του Ιουλίου 2020.

Στον τομέα της παρακολούθησης της απόδοσης των δικτύων, το 2019 παρατηρήθηκε νέα αύξηση της ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο, που αποδίδεται στην αύξηση χρηστών με συνδέσεις δικτύων νέας γενιάς (VDSL, FTTx), αλλά και μεγαλύτερη διακύμανση στις ταχύτητες των συνδρομητών σε σχέση με προηγούμενα έτη. Στα κινητά δίκτυα δεν πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις, ωστόσο εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020 η ΕΕΤΤ προέβη στη σύναψη σύμβασης για την αναβάθμιση του μετρητικού εξοπλισμού που διαθέτει για μετρήσεις δεικτών ποιότητας κινητών επικοινωνιών και αναμένεται εντός του έτους να έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή του αναβαθμισμένου εξοπλισμού.

Για την παρακολούθηση της συμφόρησης στα δίκτυα το διάστημα από τον Μάρτιο του 2020, όπου σημειώθηκε η έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού στην Ελλάδα, η ΕΕΤΤ εγκατέστησε ένα νέο μηχανισμό αναφοράς του ποσοστού χρησιμοποίησης των κυκλωμάτων (GR-IX και διεθνών κυκλωμάτων) από τους μεγαλύτερους παρόχους, ενώ απέκτησε πρόσβαση και στην πλατφόρμα Ookla SPEEDTEST INTELLIGENCE®, όπου περιέχονται διάφορα δεδομένα και στατιστικά από την επεξεργασία των μετρήσεων του γνωστού εργαλείου speedtest.net. Από την παρακολούθηση της απόδοσης των δικτύων προέκυψε ότι σημειώθηκε μικρή πτώση της απόδοσης (10.53% μείωση της ταχύτητας λήψης βάσει των μετρήσεων στην πλατφόρμα speedtest.net), με κορύφωση κατά το διάστημα 16-29 Μαρτίου 2020. Η αύξηση της κίνησης αντιμετωπίστηκε (όπου κρίθηκε απαραίτητο) με αύξηση της χωρητικότητας, χωρίς την ανάγκη λήψης εκτάκτων μέτρων διαχείρισης της κίνησης.

Αναφορικά με τις πρακτικές διαχείρισης κίνησης, το 2019 καταγράφηκαν 17 πρακτικές διαχείρισης κίνησης, από τις οποίες 6 εφαρμόζονται σε σταθερά δίκτυα, 9 σε κινητά δίκτυα, 1 σε κινητό δίκτυο σε σταθερή θέση και 1 σε δορυφορικό δίκτυο. Όπως και το προηγούμενο έτος, η πιο συχνή πρακτική διαχείρισης κίνησης είναι ο περιορισμός της ταχύτητας (ως αποτέλεσμα πολιτικών ορθής χρήσης), ακολουθούμενη από την προτεραιοποίηση κίνησης (για κίνηση που αφορά τη διαχείριση του δικτύου ή κίνηση VoIP) και τη φραγή κίνησης (σε προγράμματα προστασίας από ιούς ή ακατάλληλο/βλαβερό περιεχόμενο, στα οποία εγγράφεται ο συνδρομητής).

Φραγές περιεχομένου βρίσκονται σε ισχύ για ιστοτόπους μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, όπως αναφέρονται στον οικείο κατάλογο (black list) που τηρεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), ή ιστοτόπους που περιέχουν περιεχόμενο με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε μετά από σχετική δικαστική απόφαση, είτε μετά από απόφαση της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ).

Αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διατήρηση της ακεραιότητας και ασφάλειας του δικτύου, το 2019 καταγράφηκαν 14 πρακτικές, η συχνότερη από τις οποίες αφορά σε φιλτράρισμα/καθαρισμό κίνησης ως μέτρο πρόληψης και αντιμετώπισης κατανεμημένων επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας. Άλλες πρακτικές αφορούν στην φραγή ονομάτων τομέων (domain names) για την προστασία από κακόβουλο λογισμικό και αλίευση δεδομένων (phishing), και τη φραγή θυρών ή πρωτοκόλλων για την πρόληψη spam/phishing και επιθέσεων σε ευάλωτα προγράμματα ή πρωτόκολλα.

Στις εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται με αναβαθμισμένη ποιότητα εξακολουθούν να συγκαταλέγονται οι υπηρεσίες IPTV, VoIP/VoLTE και υπηρεσίες VPN σε εταιρικούς πελάτες. Για υπηρεσίες φωνής σε σταθερά δίκτυα η προτεραιοποίηση γίνεται μέσω MPLS (Multiprotocol Label Switching), ενώ σε LTE δίκτυα η προτεραιοποίηση γίνεται μέσω της σηματοδοσίας του δικτύου (SIP). Προτεραιοποίηση μέσω MPLS γίνεται και στην εξειδικευμένη VPN υπηρεσία. Για τις υπηρεσίες IPTV, εφαρμόζεται πολυδιανομή και προτεραιοποίηση (IGMP over MPLS). Για τη λήψη IPTV οι μεγαλύτεροι πάροχοι εφαρμόζουν όριο 7 Mbps στην πλευρά λήψης, ώστε η υπηρεσία να είναι επιλέξιμη από τον συνδρομητή.

Στον τομέα των εμπορικών πρακτικών, το 2019 προσφέρονταν 24 υπηρεσίες διαφοροποιημένης χρέωσης περιεχομένου (μία λιγότερη από το 2018). 13 από αυτές ήταν υπηρεσίες μηδενικής χρέωσης, ενώ οι υπόλοιπες μη μηδενικής (αλλά διαφορετικής χρέωσης από τη γενική χρέωση δεδομένων). Η πλειοψηφία αφορά σε υπηρεσίες υποστήριξης πελατών μέσω διαδικτύου (support services) και σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, ωστόσο υπάρχει πληθώρα άλλων περιπτώσεων διαφοροποιημένης χρέωσης, όπως κίνηση ελέγχου δικτύου, εφαρμογές κοινωνικών δικτύων, βίντεο και μουσικής, κ.α.

Στην έκθεση επίσης παρατίθενται οι ιστοσελίδες στις οποίες οι πάροχοι αναρτούν πληροφορίες σχετικά με το Ανοικτό Διαδίκτυο, σύμφωνα με το Άρθρο 3, παρ. 1 του ΕΚΑΔ, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των όρων παροχής/χρήσης. Οι πληροφορίες διακρίνονται σε υποενότητες για πρακτικές διαχείρισης κίνησης, επίδραση περιορισμών όγκου και παραμέτρων ποιότητας, περιορισμούς χρήσης τερματικού εξοπλισμού και εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Υπήρξε σημαντική βελτίωση στη διαφάνεια και στην ενημέρωση των τελικών χρηστών, τόσο μετά από την ενεργοποίηση των αντίστοιχων διατάξεων του ΕΚΑΔ στις 5/6/2020, όσο και μετά από ελέγχους της ΕΕΤΤ. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον για όλες τις πρακτικές διαχείρισης κίνησης γίνεται ενημέρωση των συνδρομητών στους όρους παροχής/χρήσης των υπηρεσιών. Ωστόσο, ανεπάρκειες παρατηρούνται ακόμα στην ενημέρωση των συνδρομητών για τις ταχύτητες, γεγονός που διαπιστώθηκε και σε δειγματοληπτικούς ελέγχους της ΕΕΤΤ σε σημεία πώλησης.

Τέλος, την περίοδο 2019-2020 συνεχίστηκε η καταγραφή του αριθμού παραπόνων/καταγγελιών στην ΕΕΤΤ για θέματα σχετικά με τον Κανονισμό (118 παράπονα/καταγγελίες, έναντι 214 παραπόνων που ελήφθησαν την περίοδο 2018-2019). Για την επόμενη περίοδο έχει προγραμματιστεί μια πιο λεπτομερής καταγραφή των παραπόνων των συνδρομητών σχετικά με την ποιότητα υπηρεσίας και το ανοικτό διαδίκτυο από τους ίδιους τους παρόχους, ώστε να υπάρχει καλύτερη εικόνα του αριθμού των παραπόνων, αλλά και του ποσοστού επίλυσης παραπόνων από τους παρόχους. Επίσης, εξετάζεται η περαιτέρω αναβάθμιση των μετρητικών εργαλείων για την παρακολούθηση της ποιότητας με βάση μετρήσεις των ίδιων των χρηστών, τόσο για τα σταθερά όσο και για τα κινητά δίκτυα.