Φακοί επαφής θεραπεύουν σοβαρή πάθηση στο μάτι

504

Ερευνητές του University of New Hampshire (UNH) δημιούργησαν ένα υδροτζέλ το οποίο θα μπορούσε κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθεί ως φακός επαφής για την καλύτερη αντιμετώπιση της τήξης του κερατοειδούς, μιας πάθησης που αποτελεί σημαντικό αίτιο τύφλωσης ανά τον κόσμο.

Απώτερος στόχος είναι η μετατροπή του υδροτζέλ σε φακό επαφής που θα επιτρέπει πιο επικεντρωμένη τοπική θεραπεία στο μάτι, προκειμένου να αποφεύγονται παρενέργειες στο υπόλοιπο σώμα.