Ευθυγράμμιση ελαστικών αυτοκινήτου – Γιατί είναι τόσο σημαντική;

864

Μια από τις ενέργειες που σχετίζονται άμεσα με τη βέλτιστη απόδοση των ελαστικών και κατά συνέπεια, με την ασφάλειά μας στο δρόμο, είναι η ευθυγράμμιση.

Καθώς τα ελαστικά αποτελούν το μοναδικό σημείο επαφής του αυτοκινήτου μας με το δρόμο, δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα στην τύχη του, αναφορικά με αυτά.

Τα “συμπτώματα”

Πολλοί από εμάς μπορεί να έχουμε νιώσει μικρής ή μεγαλύτερης έκτασης αλλαγές στην οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου μας, μετά από ένα χτύπημα σε λακκούβα ή κράσπεδο. Ίσως, σε περίπτωση που αφήσουμε το τιμόνι σε έναν επίπεδο δρόμο, το αυτοκίνητο να μην κινείται ευθεία αλλά να παρεκκλίνει προς μία πλευρά, ή το τιμόνι να μην έχει σωστή επαναφορά μετά από στροφή. Μια άλλη διαφοροποίηση που μπορεί να συναντήσουμε έγκειται στην ανομοιόμορφη φθορά των ελαστικών.

Ευθυγράμμιση

Η λύση στα παραπάνω προβλήματα ονομάζεται ευθυγράμμιση και η Michelin, με τη διεθνή της τεχνογνωσία στον τομέα των ελαστικών, προτείνει τα παρακάτω.
Επί της ουσίας, η ρύθμιση της ευθυγράμμισης συνίσταται στη ρύθμιση των μερών των αναρτήσεων εμπρός και πίσω. Στόχος της είναι να ελαχιστοποιήσει τις φθορές του οχήματος και των ελαστικών, και να βελτιώσει την οδική συμπεριφορά του οχήματος αλλά και την ασφάλεια.

Σωστή ευθυγράμμιση σε όλους τους τροχούς, συνεπάγεται μεγαλύτερη ασφάλεια, αφού το ελαστικό θα εφάπτεται με το οδόστρωμα, όπως έχει σχεδιαστεί, παρέχοντας τη βέλτιστη επιφάνεια επαφής (ίχνος). Επιπλέον, το αυτοκίνητο δε θα παρεκκλίνει της πορείας του σε περίπτωση που αφήσουμε το τιμόνι σε επίπεδο δρόμο, αλλά θα κινείται ίσια, μειώνοντας το “τράβηγμα” που πολλές φορές μπορεί να έχουμε αισθανθεί. Επιπλέον, η σωστή ευθυγράμμιση συντελεί στη μείωση της φθοράς των ελαστικών -άρα στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής τους-, καθώς και στη μείωση της κατανάλωσης.

Η Michelin, συνιστά έλεγχο της ευθυγράμμισης σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, καθώς επίσης και στην περίπτωση τοποθέτησης νέων ελαστικών, ή στοιχείων ανάρτησης και διεύθυνσης, στο αυτοκίνητο. Εξυπακούεται, πως ευθυγράμμιση απαιτείται και σε περιπτώσεις μεγαλύτερης ζημιάς, ή σύγκρουσης.

Ευθυγράμμιση vs Ζυγοστάθμιση: Μια συνήθης παρεξήγηση

Πολλοί έχουν κατά καιρούς μπερδέψει την ευθυγράμμιση με τη ζυγοστάθμιση, όμως στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο διαφορετικές, μεταξύ τους, διαδικασίες.

Η ευθυγράμμιση αφορά στη σωστή γεωμετρία του αυτοκινήτου, καθώς έγκειται στη ρύθμιση της γωνίας των τροχών με τέτοιο τρόπο, ώστε να βρίσκονται κάθετα προς το έδαφος και παράλληλα μεταξύ τους.

Η ζυγοστάθμιση, αφορά στην ίση κατανομή βάρους σε όλους τους τροχούς, με στόχο την αποφυγή κραδασμών κατά την περιστροφή τους.

Η διαδικασία της ευθυγράμμισης, που έγκειται στον έλεγχο της κατεύθυνσης και των γωνιών των ελαστικών σε συνάρτηση με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος, πραγματοποιείται από ειδικούς τεχνικούς και συνήθως διαρκεί περίπου 30 λεπτά.

Εν κατακλείδι, η ευθυγράμμιση δε βοηθά μόνο στην καλύτερη οδική συμπεριφορά του οχήματός μας, αλλά και στη μείωση του κόστους συντήρησής του, οπότε το όφελός της γίνεται ακόμη μεγαλύτερο.

Πηγή: iaveris.gr