Εύκαμπτα και βιοδιασπώμενα ηλεκτρονικά 

408

Έναν εύκαμπτο σαν το δέρμα και εύκολα διασπώμενο ημιαγωγό αναπτύσσουν επιστήμονες του Stanford στις ΗΠΑ, σε μια τεχνολογική εξέλιξη που θα μπορούσε να έχει μεγάλη σημασία για την ιατρική τεχνολογία, αλλά και τον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, δίνοντας τέλος στο φαινόμενο της συσσώρευσης μεγάλων όγκων ηλεκτρονικών αποβλήτων.
Η ομάδα δημιούργησε μια εύκαμπτη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί εύκολα να διασπαστεί, απλά και μόνο προσθέτοντας ένα αδύναμο οξύ, σαν το ξύδι.