Ευάλωτες οι έξυπνες κάμερες σε απομακρυσμένο έλεγχο τρίτων

657

Οι ερευνητές της Kaspersky έχουν ανακαλύψει πολλές ευπάθειες ασφάλειας στις δημοφιλείς έξυπνες κάμερες που χρησιμοποιούνται συχνά ως baby monitors ή για εσωτερική επίβλεψη ασφάλειας.
Σύμφωνα με την έρευνα, τα ελαττώματα που ήρθαν στο φως θα μπορούσαν να επιτρέψουν στους επιτιθέμενους να αποκτήσουν απομακρυσμένη πρόσβαση σε ηχητικά και video feeds από τις κάμερες, να απενεργοποιήσουν από απόσταση τις συσκευές αυτές, και να εκτελέσουν arbitrary κακόβουλο κώδικα μεταξύ πολλών άλλων πραγμάτων.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τέτοιες επιθέσεις ήταν δυνατές μόνο αν οι εισβολείς ήξεραν τον αύξοντα αριθμό της κάμερας.