Έρχεται Εθνικό Μητρώο για τις startups – Φορολογικά κίνητρα για επενδυτές

93

Τη δημιουργία ενός εθνικού μητρώου για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τα λεγόμενα startups, προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο μάλιστα εισάγει και φορολογικά κίνητρα προσέλκυσης των επενδυτών.

Εξ όσων έχουν γίνει γνωστά, μια startup, για να εγγραφεί στο μητρώο, θα πρέπει να υποβάλει πρώτα αίτηση, στη συνέχεια θετική εισήγηση από επιτροπή αξιολόγησης και, τέλος, απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Όλες οι λεπτομέρειες, όμως, θα διευκρινιστούν σε μεταγενέστερη υπουργική απόφαση.

Τα κίνητρα στους επενδυτές

Στο ίδιο νομοσχέδιο -και ίσως αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον- περιλαμβάνονται ρυθμίσεις με φορολογικά κίνητρα για τους angel investors, τους επενδυτικούς αγγέλους δηλαδή. Συγκεκριμένα:

Σε  περίπτωση  που  φορολογούμενος (εδώ αναφέρεται μόνο σε φυσικό  πρόσωπο  και όχι σε εταιρείες όπως τα Venture Capitals) εισφέρει  κεφάλαιο σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ποσό ίσο με το 50% του ποσού της εισφοράς του, εκπίπτει  από  το  φορολογητέο  εισόδημά  του,  αναλογικά  ανά  κατηγορία  δηλωθέντος εισοδήματος, του φορολογικού έτους εντός του οποίο πραγματοποιήθηκε η εισφορά.

Η συγκεκριμένη έκπτωση εφαρμόζεται για εισφορές που φτάνουν ως τις 300.000 ευρώ ανά έτος και για τη χρηματοδότηση έως τριών startups.

Όπως και στην περίπτωση του μητρώου, όλοι οι επιπλέον όροι και οι προϋποθέσεις σχετικά με το πώς προσδιορίζεται ο επενδυτικός άγγελος και πώς γίνεται η διαδικασία έκπτωσης θα εξειδικευτούν με υπουργική απόφαση.