Έξυπνοι κινητήρες και για αεροσκάφη

1552

Το όραμά της για το μέλλον των αερομεταφορών παρουσίασε στο πλαίσιο του Singapore Airshow η Rolls Royce. Το IntelligentEngine βασίζεται στην «πεποίθηση ότι οι κόσμοι της παραγωγής προϊόντων και των υπηρεσιών έχουν καταστεί τόσο στενά διασυνδεδεμένοι, που πλέον δεν διαχωρίζονται».

Οι κινητήρες αυτοί, σύμφωνα με τη Rolls Royce, θα διασυνδέονται μεταξύ τους, καθώς και με το οικοσύστημα υποστήριξής τους, αλλά και με τον πελάτη, επιτρέποντας αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών.

Παράλληλα, θα είναι «ενημερωμένοι» για τις συνθήκες λειτουργίας, τους περιορισμούς και τις ανάγκες του πελάτη, επιτρέποντάς τους να ανταποκρίνονται στο περιβάλλον τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.