Διαθέσιμο για όλους το Windows 10 May 2019 Update

595

Ξεκίνησε η διανομή της νέας μεγάλης έκδοσης του λειτουργικού συστήματος Windows 10 από τη Microsoft και εσείς μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να το εγκαταστήσετε.

Για το Windows 10 May 2019 Update (version 1903) θα χρειαστεί να πατήσετε στο κουμπί “Check for Updates” στην ενότητα Windows Update. Ο υπολογιστής σας θα σας ενημερώσει ότι υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση και θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να την εγκαταστήσετε.

Ανάμεσα στα νέα χαρακτηριστικά που φέρνει μαζί του ξεχωρίζει το νέο light theme, όπου μπορείς να επιλέξεις αν θα έχεις την taskbar και άλλα στοιχεία του περιβάλλοντος χρήσης σε ανοιχτό φόντο, αλλά και να διαχωρίσεις τη ρύθμιση για το σύστημα και τις εφαρμογές (π.χ. light theme στο σύστημα, dark theme στις εφαρμογές).

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Windows 10 May 2019 Update απευθείας από το Windows Update πηγαίνοντας στα Settings -> Update & Security -> Windows Update.