Διαγωνισμός για Ultra Fast Broadband διαδίκτυο

559

Διαγωνισμό για υπερταχύτατο ίντερνετ, προϋπολογισμού 870 εκατ. ευρώ, προκήρυξε το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Το έργο θα υλοποιηθεί μέσα απο σχήμα ΣΔΙΤ, σύμπραξη δηλαδή Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και θα δώσει τη δυνατότητα σε περίπου 2,5 εκατ. Έλληνες να αποκτήσουν πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς με ταχύτητες 1Gbps από 100Mbps που είναι σήμερα καθώς δεν περιλαμβάνονται σε σχέδια τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

Με την ανάπτυξη του Ultra Fast Broadband (UFBB), ή αλλιώς Ανάπτυξη Υποδομών Υπερυψηλής Ευρζωνικότητας, που θεωρείται από τα μεγαλύτερα τηλεπικοινωνιακά έργα στην Ευρώπη, η Ελλάδα θα μετατραπεί, όπως υποστηρίζεται, σε πρωτοπόρο στη συνδεσιμότητα νέας γενιάς, από ουραγό που ήταν μέχρι πρότινος.

Η δημόσια συμμετοχή ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ (συν ΦΠΑ), μέσω ΕΣΠΑ (265 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», και 35 εκατ. ευρώ από το ΕΓΤΑΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020). Τα υπόλοιπα 400 εκατ. ευρώ (συν ΦΠΑ) θα προέλθουν από ιδιωτικές επενδύσεις.

Χαρακτηριστικό του μεγέθους και της σπουδαιότητας του έργου Ultra Fast Broadband- εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς 2014-2020- είναι το γεγονός πως ο προϋπολογισμός του υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό των έργων ΣΔΙΤ που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα από το 2013 μέχρι σήμερα.

Με τον τρόπο αυτό θα γεφυρωθεί, όπως υποστηρίζεται από το ΥΨΗΠΤΕ, το χάσμα μεταξύ των Περιφερειών της χώρας και θα αναπτυχθούν οι ευρυζωνικές υποδομές νέας γενιάς με βάση και τους στόχους ευρυζωνικότητας που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2025, στο πλαίσιο της πολιτικής «Connectivity for a European Gigabit Society».