Αυτοκόλλητο αντισυλληπτικό μακράς διαρκείας

1734

Ένα αυτοκόλλητο για αντισύλληψη μακράς διαρκείας, σχεδιασμένο για να το χρησιμοποιούν οι γυναίκες από μόνες τους, ανέπτυξαν ερευνητές του Georgia Institute of Technology.

Το συγκεκριμένο αντισυλληπτικό προορίζεται να αποτελέσει μια νέα επιλογή οικογενειακού προγραμματισμού, ειδικά σε αναπτυσσόμενες χώρες όπου η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας είναι περιορισμένη. Η χορήγησή του γίνεται ανώδυνα μέσω ενός αυτοκόλλητου για το δέρμα με μικροβελόνες, που είχε αναπτυχθεί αρχικά για τη χορήγηση εμβολίων.