Απομακρυσμένη βοήθεια για να είμαστε ασφαλείς

186

Εξοπλισμένο με την τελευταία τεχνολογία παρακολούθησης αντικειμένων 3D, το TeamViewer Pilot παρέχει τη δύναμη του AR για την επίλυση οποιουδήποτε είδους προβλήματος: από αυτά που σχετίζονται με το hardware, τη διαμόρφωση έξυπνων συσκευών ή τη σύνδεση ενός δρομολογητή Wi-Fi, μέχρι την αντικατάσταση του ελαστικού αυτοκινήτου!
Δεν απαιτείται πολύπλοκος και εξειδικευμένος εξοπλισμός για την παροχή και τη λήψη βοήθειας: το μόνο που χρειάζεστε είναι μια συσκευή Android ή iOS.