Απόλαυσε ισορροπία βάρους, λειτουργικότητας και απόδοσης με τα ακουστικά Razer Kraken Pro.

1832

Απόλαυσε ισορροπία βάρους, λειτουργικότητας και απόδοσης με τα ακουστικά Razer Kraken Pro.
Είναι εφοδιασμένα με ένα πλήρως αναδιπλούμενο μικρόφωνο, in-line ελέγχου έντασης και σίγασης , που σου δίνει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα χαρακτηριστικά του.

70 ευρώ