Ζημίες 44 εκατ. και κάμψη εσόδων για τη Forthnet

62

Οριακή κάμψη εσόδων και ζημίες ύψους 44 εκατ. ευρώ εμφάνισε o όμιλος Forthnet για την οικονομική χρήση του 2014. Παράλληλα ο όμιλος παρουσίασε αύξηση λειτουργικών κερδών. Ειδικότερα, τα έσοδα ανήλθαν στα 375 εκατ. ευρώ, οριακά χαμηλότερα από εκείνα της προηγούμενης χρήσης, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 7% στα 59 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 43 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 60 εκατ. ευρώ το 2013.

«Παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον, το οποίο οδήγησε στη συρρίκνωση του κύκλου εργασιών του κλάδου, η στρατηγική μας συνέβαλε στη σταθεροποίηση των εσόδων της εταιρείας και στην αύξηση της συνδρομητικής βάσης στις βασικές κατηγορίες υπηρεσιών», σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος της ομίλου, Πάνος Παπαδόπουλος. Ειδικότερα όπως ανέφερε, η συνδρομητική βάση παρουσίασε σταθερή αύξηση, κυρίως λόγω της απήχησης της υπηρεσίας Nova 3Play. «Η στρατηγική μας», πρόσθεσε ο κ. Παπαδόπουλος, «για τα επόμενα τρίμηνα, θα είναι η συνέχιση της ανάπτυξης καινοτόμων προτάσεων και υπηρεσιών που μας διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό, καθώς και η περαιτέρω προσαρμογή του κοστολογικού μοντέλου της εταιρείας, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς».

Στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη Forthnet, υπήρχαν 363,5 χιλιάδες νοικοκυριά που χρησιμοποιούσαν πακέτο τριπλών υπηρεσιών από τη Forthnet, δηλαδή τηλεφωνίας, Ιnternet και συνδρομητικής τηλεόρασης. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 27,4% σε σχέση με 12 μήνες πριν. Οι συνδρομητές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 6,1% συγκριτικά με πέρυσι, και ανήλθαν στις 671,2 χιλιάδες. Τέλος η συνδρομητική βάση στις υπηρεσίες Nova παρουσίασε αύξηση 12,1% συγκριτικά με πέρυσι, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 507,3 χιλιάδων συνδρομητών.

Ο όμιλος Forthnet, ωστόσο, συνεχίζει να εμφανίζει προβλήματα δανεισμού, δεδομένου ότι ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός ξεπερνά τα 325 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των υποχρεώσεων ανέρχεται σε 670 εκατ. ευρώ, ενώ παρουσιάζει αρνητική καθαρή θέση ύψους 112 εκατ. ευρώ. Τέλος, στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος για την εξαγορά της Forthnet από τρίτες επιχειρήσεις, η εταιρεία αναφέρει ότι έχει ολοκληρωθεί ο νομικός και οικονομικός έλεγχός της.

Προσπάθειες για άρση της επιτήρησης

Η εταιρεία Forthnet ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτερη μακροοικονομική κατάσταση με στόχο την έξοδο των μετοχών της από την Κατηγορία Επιτήρησης, έχει δεσμευθεί να λάβει κάθε μέτρο που κατατείνει στην αύξηση της πελατειακής βάσης της, της λειτουργικής κερδοφορίας και της ρευστότητάς της και την εξομάλυνση των επιπτώσεων της απομείωσης της υπεραξίας στα λογιστικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα συνεχίζει την προσπάθεια μείωσης κόστους.