Υποθαλάσσιο καλώδιο για υπερταχύτατο διαδίκτυο

66

Nokia, Alcatel και Lucent κατάφεραν να αναπτύξουν μια τεχνολογία που επιτρέπει τη μεταφορά 65 terabits δεδομένων ανά δευτερόλεπτο –περίπου δηλαδή 8 ΤΒ στον ίδιο χρόνο. Πρόκειται για μια ξεχωριστή υλοποίηση που έχει σχεδιαστεί μάλιστα για να καλύπτει απόσταση σχεδόν 6.500 χιλιομέτρων.

Το ταχύτερο σήμερα υποθαλάσσιο καλώδιο, που έχει κατασκευαστεί από τη Google και συνεργάτες της και συνδέει την Αμερική με την Ιαπωνία μέσω του Ειρηνικού Ωκεανού, είναι κατάλληλο για μεταφορά δεδομένων της τάξης των 60 terabits το δευτερόλεπτο, διαθέτοντας όμως δώδεκα οπτικές ίνες. Αντίστοιχα, το καλώδιο MAREA των Microsoft και Facebook μπορεί να μεταφέρει 160 terabits δεδομένων μέσω δεκαέξι οπτικών ινών.