Υπερυπολογιστής Made in Japan!

410

Επίσημοι φορείς της Ιαπωνίας δήλωσαν πως σκοπεύουν να κατασκευάσουν τον ταχύτερο υπερυπολογιστή μέσα στο 2017. Θα ονομάζεται ABCI (AI Bridging Cloud Infrastructure) και θα είναι χρονισμένος στα 130 petaflops.

Θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί 130 quadrillion υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο, ενώ το κόστος κατασκευής του αναμένεται να φτάσει τα 173 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια.

Η εν λόγω υπολογιστική ισχύ θα είναι διαθέσιμη για χρήση από ιδιωτικές εταιρείες έναντι του αντίστοιχου τιμήματος, το οποίο εκτιμάται ότι θα είναι αρκετά υψηλό.