Υπερφορολογώντας τα telecoms, διώχνουμε τις επενδύσεις

64

Με την Ελλάδα να κατέχει τη δεύτερη υψηλότερη φορολόγηση επί των υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών μεταξύ των 28 κρατών-μελών της Ε.Ε., πρόσφατη μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών επιβεβαιώνει ότι ένας από τους βασικούς, εάν όχι κύριους παράγοντες στην καθυστέρηση της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών από τους καταναλωτές αποτελεί το υπερβολικό φορολογικό βάρος (ΦΠΑ + Ειδικό Τέλος) στις κινητές επικοινωνίες, το οποίο κυμαίνεται από 12% έως 20% επί του ύψους του λογαριασμού. 

Αυτό το καθεστώς φορολόγησης, σημειώνεται στην μελέτη που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας, συντελεί σημαντικά στη διατήρηση των συνολικών υψηλών τιμών που πληρώνουν οι καταναλωτές, συγκριτικά με την ΕΕ. Όπως υποστηρίζεται, τα συνολικά δημόσια έσοδα θα μεγιστοποιηθούν αν το ειδικό τέλος μειωθεί κατά 50% (μαζί με τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα) ή κατά 20% (χωρίς τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα), ενώ ταυτόχρονα θα οδηγήσει σε αύξηση της χρήσης νέων υπηρεσιών από τους πολίτες και αντίστοιχη αύξηση των φορολογικών εσόδων. 

Ένα ακόμη σημείο στη μελέτη που συνηγορεί στη μείωση του ειδικού τέλους, όπως τονίζεται στη μελέτη, είναι η επισήμανση ότι ενώ η Ελλάδα δεν υστερεί στην προσφορά υποδομών (π.χ. είναι 9η/14η στην Ευρώπη στην πληθυσμιακή κάλυψη δικτύων 3G/4G), η χρήση των υποδομών αυτών υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου (π.χ. η διείσδυση mobile broadband είναι 36%, έναντι 62% στην Ευρώπη). 

Σημειώνεται ότι μετά την τελευταία αύξηση του ειδικού τέλους, τα δημόσια έσοδα μειώθηκαν κατά 40% από το 2009 (221 εκατομμύρια ευρώ το 2014 από 375 εκατομμύρια ευρώ το 2010). Πάρα ταύτα και κόντρα στη συνολική μείωση των εσόδων του κλάδου κατά 54% και τoυ EBITDA κατά 57% από το 2007 μέχρι και το τέλος του 2014, οι εταιρείες του κλάδου συνέχισαν να επενδύουν. Πέρυσι, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 21% και ανήλθαν σε 309 εκατομμύρια ευρώ, ενώ επενδύθηκαν επιπλέον 381 εκατομμύρια ευρώ μόνο για την απόκτηση αδειών χρήσης φάσματος. Η άμεση συνεισφορά στα δημόσια έσοδα για το 2014 έφτασε συνολικά τα 701 εκ. ευρώ (φόροι και ασφαλιστικές εισφορές), ενώ μαζί με την έμμεση συνεισφορά (υπόλοιπη αλυσίδα – προμηθευτές, έμποροι κ.τ.λ.) έφτασε το 1.239 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση 

Πέρυσι, ο τζίρος της αγοράς κινητής τηλεφωνίας υποχώρησε για πρώτη φορά κάτω από τα 2 δισ. ευρώ, στα 1,95 δισ. ευρώ, ωστόσο, για πρώτη φορά από το 2009, η πτώση των εσόδων δεν ήταν διψήφια, αλλά της τάξης του 5,5%. Την ίδια στιγμή, στην σταθερή τηλεφωνία η μείωση διαμορφώθηκε στο 3%, με την αγορά να διαμορφώνεται στα 2,1 δισ. ευρώ περίπου. 

Σε αντίθεση με την συνολική εικόνα του κλάδου, στην περασμένη χρήση η Forthnet αύξησε κατά 8,6% τις συνολικές συνδρομές της (στα 1,1 εκατομμύρια), ενώ κατέγραψε ιστορικό υψηλό σε συνδρομητές Nova 3Play (363 χιλιάδες, +27,4% σε σχέση με το 2013) και σε συνδρομητές paytv (507 χιλιάδες, +12,1%), ενώ η εταιρεία διατήρησε την ηγετική της θέση σε επίπεδο LLU, παρουσιάζοντας αύξηση 0,6 ποσοστιαίων μονάδων στο μερίδιο αγοράς, χάρις στην 6,1% αύξηση των συνδρομών broadband. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 12μηνο του 2014, ανήλθε στα 379 εκατ .ευρώ (τα τελευταία 7 χρόνια έχει καταφέρει να αυξήσει τα έσοδα της κατά 7%) ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν στα 60 εκατ. ευρώ, έναντι 64,6 εκατ. ευρώ το 12μηνο του 2013. Σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της Forthnet, η Alpha Finance σχολίασε ότι βλέπει σταθερότητα στα έσοδα και μια αξιοπρεπή απόδοση των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων.