Χωρίς ρεύμα η On Telecoms -στον αέρα οι συνδρομητές της

65

Λύση αναζητούν χιλιάδες συνδρομητές της On Telecoms η οποία κατέθεσε προ ημερών αίτηση πτώχευσης με στόχο την έκδοση προσωρινής διαταγής ώστε να απαγορευθεί κάθε μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας μετά την απόρριψη έφεσης που είχε κατατεθεί ώστε να επικυρωθεί διαδικασία εξυγίανσης με βάση το άρθρο 106 του πτωχευτικού δικαίου.Σήμερα, πάντως, κόπηκε και η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Η αρχική αίτηση για επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης είχε απορριφθεί προ πενταμήνου και η διοίκηση της εταιρείας τηλεπικοινωνιών, που τα τελευταία χρόνια ακολουθεί φθίνουσα πορεία, είχε καταθέσει έφεση η οποία επίσης απορρίφθηκε.