Βρέθηκε το χαμένο video του Walt Disney για τους εξωγήινους!

54

Μεταδόθηκε για μια και μοναδική φορά το 1995 και έπειτα χάθηκε