Βράβευση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος από τη Europol

92

Πιστοποιητικό εκτίμησης του «Ευρωπαϊκού Κέντρου για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο» της Europol απονεμήθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την προσφορά της. Στο πλαίσιο των συνεχόμενων δράσεων για την καταπολέμηση της απάτης, μέσω διαδικτύου και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο των αερομεταφορών, εκπρόσωπος του «Ευρωπαϊκού Κέντρου για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο» ( European Cybercrime Centre – EC 3) της Europol , επισκέφτηκε τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, εκ μέρους του Επιχειρησιακού Διευθυντού του παραπάνω Ευρωπαϊκού Κέντρου, Fernando Ruiz , απονεμήθηκε τιμητική διάκριση στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για το συνεχές έργο της, σε επιχειρησιακό και ερευνητικό επίπεδο, με στόχο την καταπολέμηση των απατών, μέσω διαδικτύου και την εξάρθρωση ομάδων οργανωμένου εγκλήματος που δρουν στον κυβερνοχώρο.