Βιομηχανικές εφαρμογές & τεχνολογικές λύσεις από τη Siemens

111

Οι Διευθύνσεις Digital Factory και Process Industries & Drives της Siemens A.E. διοργάνωσαν στα τέλη του Οκτωβρίου δύο εκδηλώσεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα σχετικά με τις νέες τεχνολογικές λύσεις και προϊόντα της Siemens, καθώς και τις παγκόσμιες τάσεις στο χώρο των βιομηχανικών εφαρμογών, παρουσία συνολικά 500 πελατών της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια  των εκδηλώσεων έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της «Ασφάλειας των Μηχανών (Machinery Safety)» και οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν το φορτηγό επίδειξης οργάνων μέτρησης πεδίου, αναλυτών και συστημάτων αυτοματισμού (process automation), το οποίο ήταν τοποθετημένο στον εξωτερικό χώρο της εκδήλωσης, στο πλαίσιο ευρωπαϊκής περιοδείας του.

Όσον αφορά στην ετοιμότητα της Ελλάδας να υιοθετήσει το Industry 4.0, σύμφωνα με έρευνες της RolandBerger που παρουσιάστηκαν στις εκδηλώσεις, επισημάνθηκε ότι βάσει της βιομηχανικής αριστείας (που βασίζεται σε κριτήρια όπως η ποιότητα της παραγωγικής διαδικασίας, ο βαθμός αυτοματοποίησης, η ετοιμότητα του εργατικού δυναμικού και η ένταση της καινοτομίας) και του valuenetwork, η Ελλάδα βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση στην Ευρώπη.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με συζήτηση σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Siemens, τις διαδικασίες ασφαλείας καθώς και τα νέα προϊόντα της με ενσωματωμένες λειτουργίες ασφαλείας. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, παρουσιάστηκε μια σειρά αξιόπιστων λύσεων για κάθε βιομηχανικό αυτοματισμό και τα καινοτόμα προϊόντα της Siemens, υπηρεσίες για όλη τη διάρκεια της ζωής του προϊόντος, προϊόντα για βιομηχανικούς ελέγχους, για την κατανομή της ενέργειας, εργαλεία για τη σύγκριση απόδοσης κινητήρων, mechanicaldrives και υπηρεσίες για IntegratedDrivesystems. 

Τέλος, έγινε αναφορά στην παρουσία της Siemens στη μεγαλύτερη έκθεση για τη βιομηχανία, τη HannoverMesse 2016, όπου η εταιρεία παρουσίασε τους τρόπους με τους οποίους η βιομηχανία μπορεί να επωφεληθεί από τη σύγκλιση του εικονικού με τον πραγματικό κόσμο.