Βιοαισθητήρας

54

Το ερευνητικό τμήμα του Πανεπιστημίου του Illinois κατασκεύασε μία θήκη που μπορεί να «μεταμορφώσει» ένα iPhone σε σπεκτροφωτόμετρο ακριβείας.

Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εφαρμογή, ο χρήστης θα μπορεί σε ελάχιστα λεπτά και ανά πάσα στιγμή να εντοπίζει στα δείγματα που αναλύει, τοξίνες, πρωτεΐνες, βακτήρια, ιούς καθώς και άλλα οργανικά μόρια.

Η συσκευή μπορεί μελλοντικά να έχει και άλλες εφαρμογές, όπως για παράδειγμα την εξέταση του υπεδάφους, του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, τη διενέργεια ιατρικών διαγνώσεων ακόμη και τον έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων.