Τρέχει το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

150

Με γρήγορους ρυθμούς και κάτω από τη στενή παρακολούθηση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προχωρούν οι διαδικασίες για την προκήρυξη του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, που θα γίνει μέχρι το τέλος Μαρτίου 2012.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, προς την κατεύθυνση αυτή, έχει ήδη υπογραφεί Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Δικτύου Δημόσιου Τομέα (ΔΔΤ), καθώς και η προγραμματική συμφωνία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, που θα ολοκληρώσει τις διαδικασίες της προκήρυξης και υλοποίησης του έργου. Επιπλέον, έχει ήδη υποβληθεί από την ΚτΠ ΑΕ σχετικό Τεχνικό Δελτίο για έγκριση της χρηματοδότησης του έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, είναι ένα οριζόντιο έργο ιδιαίτερης σημασίας, η υποδομή του οποίου θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακά Προγράμματα Ψηφιακή Σύγκλιση και Διοικητική Μεταρρύθμιση). Το έργο αφορά 34.000 δημόσια κτίρια -σχεδόν το σύνολο των κτιρίων των Δημοσίων Φορέων- ενώ σήμερα καλύπτονται 4.500 κτίρια και αποτελεί τον στρατηγικό πυρήνα για τη συγκρότηση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ).

Τα κύρια οφέλη του έργου είναι ότι:

1. Συμβάλει σημαντικά στην περιστολή των δαπανών, μειώνοντας την ετήσια δαπάνη για τηλεπικοινωνίες κατά 50%. Σήμερα, το ετήσιο τηλεπικοινωνιακό κόστος των Δημοσίων Φορέων ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με τη λειτουργία του έργου θα μειωθεί σε 150 εκατομμύρια ευρώ περίπου.
2. Αναβαθμίζει το βαθμό ευρυζωνικότητας.
3. Αναβαθμίζει και βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ προσθέτει και νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως η τηλεσυνεργασία και το video streaming.