Το ταξίδι του Project Tango (video)

76

Η Google  πραγματοποιεί μια αναδρομή στους 18 μήνες που χρειάστηκαν για να γίνει πραγματικότητα η τεχνολογία ανάλυσης και καταγραφής του περιβάλλοντος χώρου για 3D χαρτογράφηση.