Το… ρόδι!

78

Η χρήση πυριτίου στις μπαταρίες ιόντων λιθίου αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία μιας και μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, αυξάνοντας ταυτόχρονα την αυτονομία των smartphones, tablets και notebooks.

Υπολογίζεται πως η νέα τεχνολογία θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη δεκαπλάσια ενέργεια στις μπαταρίες αυτού του τύπου. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην ανθεκτικότητα καθώς και στη συνολική απόδοση της μπαταρίας η οποία και είναι ασταθής.

Οι ερευνητές αναπτύσσουν έναν νέο τρόπο κατανομής του πυριτίου εμπνεόμενοι από τον τρόπο που είναι διανεμημένοι οι σπόροι στο εσωτερικού ενός… ροδιού!