Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ στη νέα ψηφιακή εποχή

73

Το μεγάλο έργο της τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης των συλλογών του υλοποίησε το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του ομίλου ΟΤΕ. Περίπου 600 τεκμήρια των συλλογών και οι περιγραφές τους είναι ήδη διαθέσιμα σε όλους μέσα από το νέο site του Μουσείου (www.otegroupmuseum.gr), ενώ το υλικό εμπλουτίζεται συνεχώς.

Στα αντικείμενα και το αρχειακό λικό που ψηφιοποιήθηκαν και τεμηριώθηκαν περιλαμβάνονται:

3.200 συσκευές, αντικείμενα και όργανα που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με την ιστορία των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και σήμερα.

13.500 τηλεφωτογραφίες από το 1949 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

3.700 τηλεγραφήματα που καλύπτουν την περίοδο  1860-1980 και ο κύριος όγκος τους αποκτήθηκε από δωρεές και αγορές.

300 υλικά αρχείου όπως διαφημστικές καταχωρίσεις.

100 ώρες ταινιών που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά φιλμ, διαφημίσεις.

2.300 τηλεκάρτες

Η κ. Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ και επικεφαλής του Μουσείου, δήλωσε: “Η τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση των συλλογών μας είναι ένα έργο για όλους. Για το Μουσείο, καθώς ανοίγει νέους δρόμους για την περαιτέρω ερμηνεία και ιστορική ανάλυση των τεκμηρίων και τη διαχείριση των συλλογών και το τοποθετεί στον παγκόσμιο χάρτη των μουσείων. Για τον Όμιλο ΟΤΕ, καθώς αναδεικνύει τη συνεισφορά του όχι μόνο στις τηλεπικοινωνίες, αλλά και στην τεχνολογική, κοινωνική και πολιτική ιστορία της χώρας. Και το κυριότερο, για το ευρύ κοινό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γιατί καταγράφει και αφηγείται την ιστορία των τηλεπικοινωνιών και δίνει ανοιχτή πρόσβαση σε πληροφορίες και αντικείμενα μοναδικά στο είδος τους. Είναι μια επένδυση στην καινοτομία και την τεχνολογία ως όχημα για έναν καλύτερο κόσμος για όλους”.