Το hack που χτυπά τα USB sticks!

51

Το «BadUSB» χτυπά γενικά περιφερειακές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή, όπως USB sticks, πληκτρολόγια, webcams, αλλά και Android smartphones/tablets.

Τα τελευταία, όταν συνδέονται στον υπολογιστή μπορούν να ξεγελάσουν τον χρήστη με επισκέψεις σε κακόβουλες ιστοσελίδες που μιμούνται Google, Facebook, Twitter κλπ.

Επειδή προσβάλει συσκευές USB στο βασικό fimware που χρησιμοποιούν, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί χωρίς επέμβαση στο hardware.

Ακόμη και το format δεν μπορεί να κάνει τίποτα, καθώς διαγράφει μόνο τα δεδομένα του αποθηκευτικού χώρου και όχι το βασικό firmware.