Το Διαδίκτυο στην Ελλάδα: εμπόδια και προοπτικές

25

Η Google και το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) παρουσίασαν μελέτη “Το Διαδίκτυο στην Ελλάδα: εμπόδια και προοπτικές”.

 

Το Διαδίκτυο συνδέει εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, παρέχοντας την απαραίτητη υποδομή για την ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών που διευκολύνουν την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Ωστόσο, η Ελλάδα -παρά την πρόοδο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια- υστερεί ακόμα σε σημαντικούς τομείς της ανάπτυξης του διαδικρύου σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η Google συνεργάστηκε με το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για να εντοπίσουν τους παράγοντες που εμποδίζουν την περαιτέρω διάδοση και ανάπτυξη του Διαδικτύου στην Ελλάδα.

 

Στην εκδήλωση οι δύο φορείς παρουσίασαν τα αποτελέσματα της μελέτης η οποία:

-Προσδιορίζει και εξηγεί τους λόγους της περιορισμένης διάδοσης του Διαδικτύου στην Ελλάδα.

-Αναδεικνύει τις ευκαιρίες που προσφέρει το Διαδίκτυο για κοινωνική και οικονομική πρόοδο.

-Προτείνει δράσεις για την άρση των εμποδίων προς όφελος των επιχειρήσεων, μεμονωμένων χρηστών και Δημόσιων οργανισμών.

 

Την τελική μορφή της παρουσίασης του ΙΟΒΕ, μπορείτε να την διαβάσετε εδώ.