Το αόρατο… χέρι

100

Η Fujitsu επενδύει στον απομακρυσμένο έλεγχο συσκευών μέσω απλών χειρονομιών. Γι’

αυτόν τον λόγο κατασκεύασε μια συσκευή που μοιάζει με γάντι και διαθέτει ενσωματωμένοαισθητήρα επαφής. Παράλληλα, είναι εξοπλισμένο με την τεχνολογία NFC (Near FieldCommunication) ώστε να αναγνωρίζεται συνεργάζεται με αντίστοιχες συσκευές. Ότανεπιτευχθεί η ψηφιακή ταυτοποίηση, ο χρήστης θα είναι σε θέση να χειριστεί τις εν λόγω συσκευές μέσω χειρονομιών χωρίς να προαπαιτείται κάποιου είδους φυσική επαφή.

Οι χειρονομίες αναγνωρίζονται χάρη στον γυροσκοπικό αισθητήρα και τον επιταχυνσιόμετρο που διαθέτει το γάντι.