Το 5% του ΟΤΕ στο ΤΑΙΠΕΔ

87

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση της διυπουργικής επιτροπής αποκρατικοποιήσεων για τη μεταβίβαση του 5% του ΟΤΕ στο ΤΑΙΠΕΔ. Σύμφωνα με την απόφαση της Διυπουργικής πρόκειται για 24.507.520 μετοχές κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι από τις αρχές του καλοκαιριού οι εκπρόσωποι του ελληνικού δημοσίου και της Deutsche Telecom είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την υπογραφή του MoU για την τροποποίηση της συμφωνίας μετόχων, που αποτελούσε και όρο για την κάθε μετοχική αλλαγή στον οργανισμό δεδομένου ότι η DT διατηρεί δικαίωμα πρώτης προτίμησης για κάθε ποσοστό του Οργανισμού που προτίθεται να παραχωρήσει το Δημόσιο.

Οι διαβουλεύσεις ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και πλέον ανοίγει ο δρόμος για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση του 5% από το 10% που ελέγχει σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο.

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα το ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να προσλάβει χρηματοοικονομικό και νομικό σύμβουλο, ενώ εναπόκειται στο Ταμείο να προσδιορίσει χρονικά το πότε θα προχωρήσει στην πώληση του ποσοστού.

Σήμερα το ελληνικό δημόσιο ελέγχει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών του ΟΤΕ. Μετά την πώληση του 5% των μετοχών από το ΤΑΙΠΕΔ, η τροποποιημένη συμφωνία μετόχων θα συνεχίσει να ισχύει, καθώς το ελληνικό δημόσιο θα ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου για το εναπομείναν 5% των μετοχών (1% ως άμεσος κύριος και 4% μέσω του ΙΚΑ).