Τηλεόραση 3D επόμενης γενιάς

29

 

Οι αυτοστερεοσκοπικες οθόνες ευρείας θέασης εξασφαλίζουν την αναπαραγωγή τρισδιάστατης εικόνας χωρίς τη χρήση των ειδικών γυαλιών.
Οι ασυμβατότητες, όμως, των διαθέσιμων μέσων αποτελούσαν ανέκαθεν εμπόδιο για την εξέλιξη αλλά και την ενσωμάτωση της εν λόγω τεχνολογίας σε τηλεοράσεις επόμενης γενιάς.

Ερευνητές του Fraunhofer Institute for Telecommunications εργάζονται για να εξελίξουν την τεχνολογία που θα μετατρέπει τους συμβατικούς δίσκους 3D Blu-rays, ώστε η θέασή τους να γίνεται χωρίς τη χρήση των απαραίτητων γυαλιών. Τα πρώτα μοντέλα τηλεόρασης αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα τέλη του 2013.