Τηλεϊατρική μέσω κινητών στην Αλβανία

135

Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου «Τηλεϊατρική μέσω κινητής τηλεφωνίας» το οποίο βασίζεται στη φιλοσοφία της υπηρεσίας Vida24 της Vidavo και πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία του Vodafone Foundation Αλβανίας.

Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης από απόσταση πληθυσμού σε απομακρυσμένες περιοχές της Αλβανίας. Πιο συγκεκριμένα, μέλη του Ερυθρού Σταυρού Αλβανίας καταγράφουν τα βιολογικά σήματα (όπως καρδιογράφημα, σπιρομέτρηση, αρτηριακή πίεση, γλυκόζη) του τοπικού πληθυσμού, μέσω ειδικού εξοπλισμού τηλεμετρίας βιολογικών σημάτων της Vidavo.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας της γείτονα χώρας προβλέπεται να ενταχθούν 400 χωριά στο πρόγραμμα. Τα καταγεγραμμένα βιολογικά σήματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του δικτύου GPRS της Vodafone Αλβανίας στη web-πλατφόρμα Vida24, όπου έχουν πρόσβαση οι εξειδικευμένοι ιατροί του Hygeia Hospital Tirana, οι οποίοι κάνουν τη διάγνωση τους και την αποστέλλουν μέσω του δικτύου κινητής επικοινωνίας της Vodafone Αλβανίας.

Στους οφελούμενους του έργου περιλαμβάνονται άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένοι και χρονίως πάσχοντες. Το έργο υλοποιείται χωρίς χρονικούς ή άλλους περιορισμούς και ο τοπικός πληθυσμός που έχει ανάγκη τις υπηρεσίες αυτές θα εξακολουθήσει να εξυπηρετείται και στο μέλλον. Το έργο αποτελεί την πρώτη εφαρμογή τηλεϊατρικής μέσω κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία.

Η επιτυχία του προγράμματος τηλεϊατρικής της Vodafone, στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, καθώς και οι διακρίσεις που έχει αποσπάσει, αποτελούν εχέγγυο ενός εξίσου επιτυχημένου εγχειρήματος και στη γείτονα χώρα. Στο πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2006 και υλοποιείται με την ευγενική χορηγία της Vodafone μετέχουν σήμερα το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ, μέλη του οποίου αποτελούν οι συμμετέχοντες Δήμοι όλης της χώρας, οι ειδικευμένοι ιατροί του Ιατρικού Αθηνών που παρέχουν την εξειδικευμένη συμβουλή, καθώς και η Vidavo που παρέχει την τεχνική υποστήριξη του προγράμματος.